1,6 miljoen voor projecten rondom Westeinderscheg

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Westeinderscheg versterken. Ook recreatieve voorzieningen die het gebied beter toegankelijk en beleefbaar maken vallen onder de subsidie.

Van 2 augustus 2022 tot 1 maart 2023 staat de regeling open.De Westeinderscheg is een gebied dat loopt van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen en uiteindelijk het Groene Hart. De ambitie is dit gebied te ontwikkelen als één van de groene ‘scheggen’ in de Metropoolregio Amsterdam. Op dit moment is de Westeinderscheg versnipperd en ontbreekt de focus, terwijl juist in dit gebied tal van complexe opgaven samenkomen.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur): “De betrokken overheden zitten op één lijn: we gaan aan de slag met de ontwikkeling van dit mooie gebied. We willen dat samen doen met lokale partijen. Daarom stelt de provincie deze subsidie ook nadrukkelijk open voor lokale organisaties die zich inzetten voor de natuur, recreatie of cultuurhistorie in de Westeinderscheg.”

Beleefbaarheid
De Westeinderscheg wordt een gebied dat rust en ruimte gaat bieden aan inwoners van de drukke metropoolregio. Daarvoor zijn onder meer aantrekkelijke vaar-, fiets- en wandelverbindingen nodig. Nu ontbreken die nog of zijn er onderweg obstakels zoals bijvoorbeeld wegen of bedrijventerreinen, waardoor het gebied minder prettig te doorkruisen is. Plannen die de bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied verbeteren of natuur en landschap versterken komen voor een subsidie in aanmerking.De subsidie bedraagt tot 75% van de kosten voor de aanleg van fysieke voorzieningen, met een maximum van 150.000 euro. Het toekennen van subsidie verloopt op volgorde van ontvangst. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Samenwerking
Voor de lange termijn werkt de provincie Noord-Holland samen met de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en het hoogheemraadschap Rijnland aan een uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Dit moet begin 2023 gereed zijn. Binnen het uitvoeringsprogramma werken de gezamenlijke overheden samen met vele andere organisaties en partijen aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van de Westeinderscheg.