Uithoorn maakt nieuwe afspraken met sportverenigingen

Uithoorn/De Kwakel – Op 1 juli ondertekende wethouder Jan Hazen (Sport) de nieuwe huurovereenkomst met H.S.V. Thamen in De Kwakel. H.S.V. Thamen is de laatste sportvereniging in de rij waarbij de nieuwe huurovereenkomst is getekend. Tijdens een prettige gesprek met de voorzitter Linda van Rekum werd de overeenkomst in het clubgebouw ondertekend.

In de nieuwe huurovereenkomst staat onder meer dat de gemeente Uithoorn gedurende de looptijd van de overeenkomst (10 jaar) gaat zorgen voor renovatie en vernieuwing van de Thamen-velden, zodat die weer voldoen aan de eisen van de baseball- en softballbond (KNBSB). Behalve met H.S.V. Thamen vernieuwt de gemeente de huurovereenkomsten met Sportvereniging Sv KDO, Legmeervogels, U.H.C. Qui Vive en AKU.

Constructief traject

De voorbereidingen voor de nieuwe huurovereenkomsten startten in 2019. Vooral de afspraken rond onderhoud, renovatie en (meerjaren)investeringen vroegen om zorgvuldige afstemming tussen de gemeente en de verenigingen. “Het heeft langer geduurd dan verwacht,” erkent wethouder Hazen, “maar gelukkig was het een  constructief traject, met korte lijnen. We hebben duidelijke afspraken kunnen maken over hoe de gemeente de sportverenigingen in Uithoorn en De Kwakel zal faciliteren. Sportverenigingen en de gemeente hebben laten zien dat samenwerking loont, zelfs in deze coronaperiode.”

De wethouder besluit: “Het is goed om weer actuele huurovereenkomsten te hebben waarin de rollen, de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en de sportverenigingen helder zijn vastgelegd. Het biedt de verenigingen een solide basis om hun activiteiten de komende 10 jaar voort te zetten. Tot 2030 zitten we weer goed!”

Alles mag weer gaan draaien

Thamen is blij dat de nieuwe huurovereenkomst is getekend. Daarnaast is de vereniging ook weer blij om te kunnen starten. Dit geeft de mogelijkheid om ons per direct weer te kunnen concentreren op de competitie. Door de aangepaste richtlijnen per 1 juli gaan alle teams meteen weer competitie en/of oefenwedstrijden spelen en kan de vereniging in deze lastige tijd weer leuke evenementen organiseren voor leden en geïnteresseerden.

Sportakkoord

Het ondertekenen past ook in de lijn van het onlangs getekende sportakkoord in maart van dit jaar. Het Sportakkoord van Uithoorn is een breed samenwerkingsverband tussen sportverenigingen, organisaties en instellingen uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de gemeente. Samen zet iedereen zich in om zoveel mogelijk inwoners van Uithoorn en De Kwakel met plezier te laten sporten en bewegen. Met het sportakkoord en de ondertekende huurovereenkomsten wordt er ook richting de toekomst gewerkt aan sport en beweging in de gemeente.