Gemeenteraad neemt belangrijke stap op weg naar opknappen ‘Cindu buurt’

Uithoorn – Afgelopen week heeft de Uithoornse raad een belangrijke stap gezet naar de toekomst om eindelijk het in de volksmond genoemde ‘Cindu-gebied’ officieel heet het plan: Amstelzone een totale opknapbeurt te geven en als alle plannen uitkomen en de verschrikkelijke vervuiling van deze grond te kunnen doen verdwijnen er zelf een woonwijk te creëren waar (hopelijk) zo’n 1000 woningen gebouwd kunnen gaan worden.

Nu is dit een tien tot 15 jaren plan dat begrijpt iedereen, maar de eerste belangrijke stap is gezet. Alle fractie waren blij met deze stap, hoewel de ene fractie wat kritischer was en voorzichtiger dan ander. 

Gemeente belangen
Corry Feitsma-de Zwaan van Gemeentebelangen liet weten dat haar fractie blij was met deze eerste stap, maar zag wel in dat het nog een lange weg te gaan was en gaf duidelijk aan waar men deze avond nu precies over gingen beslissen: “De definitiefase van de Amstelzone. Een verkenning of er mogelijk, met de klemtoon op mogelijk, invulling gegeven kan worden aan de transformatie of gedeeltelijke transformatie van het gebied. In oktober jl. heeft de raad het college opdracht gegeven om de mogelijkheden uit te werken. Het resultaat ligt vanavond voor ons. 

Transformatie lijkt haalbaar te zijn, onder de voorwaarde dat het Rijk en de provincie Noord-Holland hun verantwoordelijkheid nemen om de in het gebied ernstig vervuilde bodem te saneren. Pas dan kan er sprake zijn van een duurzame, gezonde en veilige omgeving. Terzijde: als er geen plannen voor de ontwikkeling van het gebied worden gemaakt zal geen bodemsanering plaatsvinden en blijft de vervuiling bestaan, we schuiven het probleem door naar de generatie na ons.