Gemeentebelangen trots op succesvol participatietraject

Uithoorn – Tijdens de commissie organiseren op 14 januari jl. stond het raadsvoorstel; ‘krediet nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar’ op de agenda. Dit raadsvoorstel is een mooie uitkomst van een burgerinitiatief van Stichting Kinderboerderij De Olievaar. Hierbij is er een subsidie aanvraag gedaan voor nieuwbouw van het hoofdgebouw bij het SLS fonds. Door dit fonds wordt nu het mooie bedrag van €260.000 beschikbaar gesteld om de nieuwbouw te realiseren.

Het nieuw te realiseren hoofdgebouw zal gebruikt gaan worden voor de kinderboerderij, maar ook zal Ons Tweede Thuis gebruik gaan maken van dit gebouw. Cliënten hebben straks de mogelijkheid om dagbesteding of vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te doen.

In samenspraak met Stichting kinderboerderij De Olievaar wordt het nieuwe gebouw eigendom van de gemeente. Wethouder Bouma vertelde dat een kinderboerderij geen kerntaak van de gemeente is, maar dat de grond en andere opstallen van het terrein dat de kinderboerderij huurt, eigendom zijn van de gemeente. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld is de subsidie die vanuit SLS ontvangen wordt; het kost de gemeente dus geen geld. Daarnaast zal het onderhoud aan het nieuwe gebouw door de kinderboerderij zelf verzorgd worden.

Gemeentebelangen is blij dat er constructief is meegedacht door de wethouder en vindt het fantastisch dat er vanuit dit burgerinitiatief in de toekomst nieuwe maatschappelijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden.