Buurtgezinnen.nl zoekt in Aalsmeer steungezinnen


Aalsmeer – Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente Aalsmeer die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente is hiervoor een samenwerkings-overeenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.  

Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen.nl afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus!

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd. Buurtgezinnen.nl is in Aalsmeer op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft.

Waarom kiest de gemeente Aalsmeer voor Buurtgezinnen.nl?

In 40 gemeenten verspreid door Nederland is Buurtgezinnen.nl inmiddels actief en de ervaringen zijn veelbelovend. Reden voor Aalsmeer om ook met Buurtgezinnen.nl in zee te gaan.

Om elkaars kinderen bekommeren

Oprichter Leontine Bibo: “Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen.nl willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Durf te vragen, durf te geven!

Esther Karssing treedt in Aalsmeer op als coördinator voor Buurtgezinnen.nl. Het is voor Esther een passie gezinnen bij elkaar te brengen en ze met elkaar te verbinden. Ouders kunnen even op adem komen of bijvoorbeeld hun sociale netwerk uitbreiden. Daarnaast gelooft zij in de laagdrempelige en lokale benadering. “Iedereen heeft wat te bieden en we hebben allemaal wel eens hulp nodig. Buurtgezinnen is er voor ouders en door ouders. Iets doen voor elkaar maakt blij, want we zijn er nou eenmaal niet voor gemaakt om alles alleen te doen. Durf te vragen en durf te geven”, aldus Esther.

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl