Bestuurswissel bij Hockey Vereniging Mijdrecht

Mijdrecht – De Algemene Ledenvergadering van Hockey Vereniging Mijdrecht was een bijzondere, want voorzitter Eltjo Bril nam na zes jaar afscheid. Ook nam Voorzitter Robert Hart afscheid.

Eltjo Bril heeft gedurende de zes jaar heel veel voor HVM gedaan. Naast een goede samenwerking binnen het bestuur, hebben ze hard gewerkt aan een goede structuur binnen de club. En Covid-19 heeft (net als voor alle verenigingen) een hele grote impact gehad op HVM, o.a. geen wedstrijden, geen baromzet.

Robert Hart is vier jaar Voorzitter TC geweest. In die tijd is er hard gewerkt om een hoofdtrainer te vinden, die een goede structuur opzet om alle trainers een goede en duidelijke begeleiding te geven. HVM mag trots zijn, dat zoveel oudere jeugdleden een trainingscursus hebben gevolgd en andere jeugdteams training geven en de teams ook tijdens de wedstrijden coachen. Maar voor Robert was het tijd om het ‘stokje’ over te dragen.

Gelukkig zijn goede kandidaten gevonden om Eltjo en Robert op te volgen. Tijdens de vergadering is Richard Buss gekozen als nieuwe voorzitter. Daarnaast is Jef van Dijk gekozen als Voorzitter TC. Het bestuur krijgt versterking in de persoon van Patrick Ledegang als algemeen bestuurslid. Marcel Bolsius (Secretaris) en Egbert de Groot (Penningmeester) blijven in het bestuur zitten.

De HVM Doorgeefstick
Elke club bestaat door de inzet van vrijwilligers, maar er zijn altijd vrijwilligers die net wat meer doen en die wil HVM extra bedanken. Daarom heeft HVM meer dan 20 jaar geleden de ‘HVM Doorgeefstick’ bedacht. Het is daadwerkelijk een hockeystick, waarop alle winnaars op staan. En dit jaar is dit Robert Hart geworden.