Bestemmingsplannen Hornmeer naar Raad

Aalsmeer – Voor de sloop van de oude gymzaal en de voormalige school annex buurthuis in de Roerdomplaan heeft de gemeenteraad al groen licht gegeven en hierna is snel actie ondernomen. De gebouwen zijn rondom in de hekken gezet en vast dat er nog ‘mannen in witte pakken’ langs komen, want bij de bouw in de jaren zeventig is zo goed als zeker asbest gebruikt. In de vergadering van de commissie ruimte en economie afgelopen dinsdag 15 mei is nu gesproken over de invulling van dit gebied in de Hornmeer.

(Te)veel woningen

Het onderwerp grondexploitaties en vaststelling van bestemmingsplan Roerdomplaan en Meervalstraat stond op de agenda. Er is door een vertegenwoordigster van buurtbewoners ingesproken. Er is bezwaar gemaakt tegen het aantal geplande woningen (135 totaal, bestaande uit 60 zorgappartementen en 75 grondgebonden huizen). Het mogen er wel minder worden, vinden de bewoners.

Ook is er angst bij de omwonenden dat er een tekort aan parkeerplaatsen gaat ontstaan. De planning is aanleg van 229 parkeerplaatsen, waarvan 74 half verdiept. Zorgen hebben de bewoners verder ook over de waterhuishouding. Bij hevige regenbuien lopen nog wel eens kelders onder water. De leden van de commissie gaven aan zich te kunnen vinden in het voorstel. Wel zijn de nodige aandachtspunten meegegeven aan het college voor verdere uitwerking van de plannen.

Huizen, kindcentrum en park

In de commissie is ook gesproken over het bestemmingsplan VVA terrein woningbouw, eveneens in de Hornmeer. Het voornemen is om hier 56 (gestapelde) woningen voor eenpersoonshuishoudens te bouwen op het gedeelte van het terrein bij de Zwarteweg en maximaal 24 grondgebonden starterswoningen. Aan de kant van de Dreef gaat kindcentrum Triade verrijzen. Hiervoor gaat binnenkort de eerste paal de grond in. De rest van de ‘werkloos’ liggende voetbalvelden gaan omgetoverd worden tot groen doe- en spelpark. De gemeente kan dit realiseren dankzij subsidie van het Schipholfonds.

De bestemmingsplan Roerdomplaan en Meervalstraat en het VVA-terrein komen terug ter bespreking in de Raadsvergadering van donderdag 31 mei. De vergadering van de commissie ruimte en economie is terug te zien via de website www.aalsmeer.nl (via de link: commissie vergadering 15 mei).