Benefietconcert voor Urbanuskerk

Amstelveen – De grote kerkbrand op 15 september heeft veel emoties losgemaakt bij allen, die de Bovenkerkse Urbanus een warm hart toedragen. Op verschillende plekken worden acties gehouden of voorbereid om geld in te zamelen. Er is veel geld nodig, niet alleen om de kerk te herstellen, maar ook om het gebouw te verduurzamen en  toekomstbestendig te maken.

Op zaterdag 24 november organiseert de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus samen met Schouwburg Amstelveen een benefietavond. De Schouwburg en de Stichting Vrienden werken hiervoor belangeloos samen met de gemeente Amstelveen, artiesten en vrijwilligers zodat alle inkomsten uit kaartverkoop in zijn geheel ten goede komen aan de wederopbouw van de Urbanuskerk.

Multifunctioneel gebruik

Het kerkgebouw is verzekerd en kan herbouwd worden, maar daarmee is het 140 jaar oude monument nog lang niet klaar voor hergebruik. De inventaris, die speciaal was aangeschaft voor concerten en andere culturele manifestaties, zal vervangen moeten worden en de verzekering dekt lang niet alle schade op basis van vervangingswaarde. Ook het aanpassen van het gebouw aan de eisen voor multifunctioneel gebruik, voor nu en in de toekomst, vraagt veel extra investeringen.

Bovendien is al eerder gebleken dat het in de komende decennia noodzakelijk zou zijn het gebouw toekomstbestendig te maken, onder andere door het omlaag brengen van de onderhouds- en exploitatiekosten, het energiezuinig en klimaatneutraal maken. Kortom, verduurzaming, een groene toekomst voor de Urbanus.

Programma

Onder het motto: ‘Naar een groene toekomst voor de Urbanus’ zullen diverse groepen, koren en orkesten op zaterdag 24 november om 20.00 uur een mooie benefietavond verzorgen in Schouwburg Amstelveen. De optredenden hebben allemaal een speciale band met de Urbanus van Bovenkerk.

Aan het benefietconcert werken mee: Harmonie Orkest Amstelveen, Noord Hollands Byzantijns Mannenkoor – Ronald Willemsen (solist), Etsuko Minowa en Tina Varkevisser – leerlingen van mevrouw R. Tanaka  (piano),  Trio Domenica, Musical Vereniging OVA, Concertina’s met Ad Hoc koor, Amstelveens Symfonie Orkest, Alexander de Bie (piano) en Andrea Wittchen (sopraan) en Amstel Gospel Choir.

De entreeprijs bedraagt € 25,00 en alle baten komen ten goede aan het herstel en toekomstbestendig maken van de Sint Urbanus. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.schouwburgamstelveen.nl/urbanus

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met vriendbov.urbanus@gmail.com.