Afscheid Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – Dinsdag 5 november jl. had het bestuur van het Rode Kruis, afdeling Uithoorn/De Kwakel, een afscheidsreceptie georganiseerd voor deelnemers aan en vrijwilligers van de sociale activiteiten. Ruim 90 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en het werd een prettige, goede en ietwat melancholieke bijeenkomst. Enerzijds prettig en goed omdat deelnemers en vrijwilligers elkaar weer konden ontmoeten en dat was in eerste aanleg ook de opzet van deze middag. Anderzijds ietwat melancholiek omdat iedereen besefte dat deze bijeenkomst ook een afscheid van een groot deel van het Rode Kruis was.

Onder het genot van een drankje en hapje werden herinneringen opgehaald aan al die sociale activiteiten die in de loop der jaren georganiseerd zijn. En dat zijn er te veel om hier genoemd te worden. Het bestuur bedankte alle gasten voor hun deelname aan de verschillende activiteiten en alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet. Op hun beurt werd het bestuur bedankt door een vertegenwoordigster van het districtsbestuur o.a. met een prachtig boeket bloemen en heerlijke bonbons. Zo kwam er die avond een gedenkwaardig einde aan bijna 75 jaar(!) sociale activiteiten, georganiseerd door de afdeling Uithoorn/De Kwakel van het Rode Kruis.

Contact-telefooncirkel blijft

Maar het is het vermelden meer dan waard dat de contact-/telefooncirkel zeer actief blijft. Deze cirkel draait intussen al bijna 30 jaar op volle toeren. Het doel is om te vernemen of de deelnemers zich ‘goed’ voelen. Een vrijwilliger belt de eerste deelnemer en die belt de volgende deelnemer, totdat de laatste deelnemer de vrijwilliger weer belt. Zo is de cirkel rond. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Tine Banning, tel. nr. 0297 562 200 of met Ida Veen, tel. nr. 0297 560 206. Zo blijft het Rode Kruis in Uithoorn en De Kwakel toch nog actief…