Wethouder Alink leest voor in taalklas

Aalsmeer – In de week van de alfabetisering heeft Wilma Alink de kinderen van de taalklas voorgelezen. In de taalklas krijgen kinderen  tussen 6 en 12 jaar, die nieuw in Nederland zijn, extra onderricht in de Nederlandse taal. De wethouder las voor uit een gedichtenbundeltje. De kinderen waren enthousiast en vroegen al snel om meer. En niet alleen de kinderen genoten, ook de wethouder had het duidelijk naar haar zin. 

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid raakt de samenleving, die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Tijdens de week van de alfabetisering worden er zoveel mogelijk mensen gemotiveerd om samen in actie te komen voor een geletterd Nederland. In Aalsmeer zijn veel activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van volwassenen en kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dit kunnen anderstaligen zijn, maar ook laaggeletterden. 

Taalpunt in bibliotheek

Het Taalpunt is gevestigd in de bibliotheek in de Markstraat. Iedere dinsdag tussen 11.00 en 13.00 kan iedereen daar terecht die hulp wil geven of krijgen bij het lezen, schrijven of spreken. Mensen die problemen hebben met de Nederlandse taal worden daar gekoppeld aan een taalcoach die hen eens per week ondersteunt. 

Taalcafé

Het Taalcafé bevindt zich ook in de bibliotheek aan de Markstraat. Iedere dinsdag tussen 13.30 tot 14.30 wordt daar op heel ontspannen wijze met de Nederlandse taal geoefend. Bijvoorbeeld door middel van spelletjes of gesprekjes. 

Voorlees Express

Voor kinderen is er behalve de Taalklas ook nog de Voorleesexpres. De Voorlees Express zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders wordt ervoor gezorgd  dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 

Scholen, vrijwilligers en ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via amstelland@voorleesexpress.nl.  Of op dinsdagochtend tussen 11.00 en 13.00 uur in de bibliotheek.