Waterschapsverkiezingen: ‘Er valt wat te kiezen’

Regio – Op woensdag 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Inwoners van 18 jaar en ouder uit het gebied van Rijnland mogen dan meebeslissen over de toekomst van het water in hun buurt. En meebeslissen over het werk van Rijnland is belangrijk, zodat we samen werken aan een gebied waar we veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Nederland is een waterland. Het gebied van Rijnland heeft een rijke historie van waterbeheer. Als oudste waterschap van Nederland werkt Rijnland al 800 jaar aan droge voeten en schoon water. En de manier waarop dit gedaan wordt, daarover stemmen we op woensdag 15 maart.

Waar gaat het over?

Als je gaat stemmen heb je invloed op welke politieke partijen er in het bestuur komen. En kun je dus medebepalen welke thema’s van belang zijn. De vier dilemma’s die deze verkiezingen centraal staan in Rijnland zijn: Overal bouwen of rekening houden met het water? Vooraf investeren of achteraf repareren? Superschoon of schoon genoeg (waterkwaliteit)? En Gedrag aanpassen of belasting aanpassen? Dijkgraaf Rogier van der Sande: “Er valt wat te kiezen, maar een aantal taken staan niet ter discussie. Zo blijven we het afvalwater zuiveren en dijken onderhouden. De manier waarop dat gebeurt, daarover verschillen de partijen van mening. Daarover stemmen we op 15 maart. Veel inwoners van ons gebied geven aan te gaan stemmen, ruim driekwart van de onderzochte groep geeft aan hiervoor de stemhulp te gebruiken. Om je te verdiepen in de partijen is er een stemhulp (Waterschapsverkiezingen Rijnland), die helpt je bij het maken van een keuze.”

Elke vier jaar

Nederland is een democratie. In een democratie kiezen burgers hun eigen volksvertegenwoordigers. Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 15 maart 2023 mogen inwoners van 18 jaar en ouder weer naar de stembus. Op basis van de stemmen wordt voor ieder waterschap in Nederland een nieuw algemeen bestuur gekozen. Bij het hoogheemraadschap van Rijnland heet het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering (VV). De VV beslist over de koers en de uitgaven van het waterschap. En de VV controleert en kiest het dagelijks bestuur. Het nieuwe waterschapsbestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.