Vervuilend vliegtuig

Vrijstelling nachtvluchtverbod op Aalsmeerbaan

Aalsmeer – De komende negen maanden mag de Aalsmeerbaan ook ’s nachts (van 23.00 tot 06.00 uur) worden gebruikt voor starts en voor landingen! Op verzoek van de luchtverkeersleiding (LVNL) heeft de minister van IenW namelijk besloten dat de LVNL zich tot juni 2019 niet aan het wettelijke nachtvluchtverbod voor de Aalsmeerbaan hoeft te houden. Deze vrijstelling gaat op zaterdag 1 september in.

Waarom die vrijstelling?

De LVNL gaat de centrale verkeerstoren verbouwen. Dat gebeurt ’s nachts en gaat negen maanden duren. Tijdens de nachtelijke verbouwing werkt de LVNL vanuit de (lagere) backup verkeerstoren. Vanuit die toren is er echter onvoldoende zicht op de Zwanenburgbaan; die baan kan daarom ’s nachts niet worden gebruikt.

Als de Kaagbaan ’s nachts niet beschikbaar is vanwege (te) harde wind, wordt er normaal gesproken uitgeweken naar de Zwanenburgbaan; die baan mag ’s nachts naar/vanuit het zuiden worden gebruikt. Tijdens de nachtelijke verbouwing kan dat niet, dus wil de LVNL bij (te) harde wind op de Kaagbaan uitwijken naar de Aalsmeerbaan. Maar dat kan alleen als de LVNL zich niet aan het wettelijke nachtvluchtverbod voor de Aalsmeerbaan hoeft te houden. En dus heeft de LVNL om vrijstelling gevraagd.

’s Nachts vliegen toch onmenselijk?

Dat begrijpt de LVNL eigenlijk ook wel, en de LVNL heeft daar ook iets op bedacht. Door ’s nachts extra waarnemers te stationeren bij de Zwanenburgbaan kan de LVNL ook vanuit de (lagere) backup verkeerstoren bij (te) harde wind ’s nachts uitwijken naar de Zwanenburgbaan.

Niet echt nodig?

De LVNL vindt van wel.  De LVNL kiest er namelijk voor om de waarnemers pas op te roepen als LVNL verwacht dat de Kaagbaan ’s nachts niet kan worden gebruikt. Dan is er natuurlijk een kans dat de waarnemers niet (op tijd) beschikbaar zijn. En dan moet toch de Aalsmeerbaan worden gebruikt. De LVNL verwacht dat dat ongeveer vier keer zal gebeuren, maar garandeert niet dat het daar dan bij blijft!

Aalsmeerbaan ontzien?

Inderdaad. Er zijn twee grote problemen met die vrijstelling. Ten eerste: met het oog op de nachtrust van de omwonenden van de Aalsmeerbaan  (dat nachtvluchtverbod is hard nodig!) moet de minister de LVNL verplichten om de waarnemers elke nacht op te roepen. Dan is die vrijstelling helemaal niet nodig en kan het nachtvluchtverbod gewoon in stand blijven! Ten tweede: als de minister de LVNL daartoe niet wil verplichten, moet in de vrijstelling sowieso een maximum worden gesteld aan het aantal nachten/nachtvluchten. Met de vrijstelling zoals die nu is geformuleerd, mag de LVNL alle nachten uitwijken naar de Aalsmeerbaan, zónder dat de omwonenden er bij de rechter ook maar iets tegen kunnen doen.

Waarom moet u dit weten?

De gemeenteraad heeft zich dit jaar al twee keer onomwonden uitgesproken hoe zij de ontwikkeling en het gebruik van de luchthaven ziet. In het Raadsprogramma wordt onder meer aangegeven dat er een betere verdeling moet komen in het baangebruik: minder belasting van het Aalsmeers grondgebied ten aanzien van onder meer geluid.

“Dan kan de gemeenteraad toch niet tevreden zijn met een vrijstelling die feitelijk overbodig is (zie Ten eerste), en bovendien de LVNL een niet begrensde beoordelingsruimte biedt (zie Ten tweede) om de Aalsmeerbaan ’s nachts in te zetten”, aldus de Stichting Behoud Woongenot Aalsmeer in een open brief aan het college en de gemeenteraad. Het is te hopen dat de bestuurders snel aan de bel trekken, want 1 september nadert…