Extra overlast door onderhoud Kaagbaan

Vrijstelling nachtverbod Aalsmeerbaan in commissie

Aalsmeer – Het Presidium van de gemeenteraad heeft aangegeven in de openbare raadscommissie van donderdag 13 september de vrijstelling te willen bespreken die is verleend door de minister. Het gaat hier om het nachtvluchtverbod van de Aalsmeerbaan.

Onlangs werd immers bekend dat de Minister van Infrastructuur & Waterstaat een ontheffing heeft verleend aan de Luchtverkeersleiding Nederland om de Aalsmeerbaan te gebruiken voor nachtvluchten.

De bespreking vindt in de commissievergadering plaats, zodat inwoners in de gelegenheid worden gesteld om in te spreken.

Indien u wilt inspreken kunt u zich aanmelden bij de Griffie via het email adres: griffie@aalsmeer.nl of telefonisch tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via: 0297-387584 of 387515.

Geïnteresseerd? De commissievergadering is openbaar. Inwoners zijn (ook) als toehoorders van harte welkom om de bijeenkomsten op de publieke tribune bij te wonen. 

De vergaderingen zijn ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website en hier achteraf terug kijken.

Aanvang: 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.