Voorkom burenruzies bij thuisblijfvakantie

Regio – De zomervakantie is in aantocht. “Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer. Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij. Want zij moeten vaak nog thuiswerken terwijl jij vakantie viert. En dat kan ergernissen oproepen.” zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). 

Zo’n ergernis kan een vorm aannemen van een verhitte discussie en burenconflict. Bij Beterburen, buurtbemiddeling is sinds de corona-maatregelen  een stijging van 20% aan meldingen binnen gekomen. Van thuisspelende kinderen tot sluimerende ergernissen, die door de spanning van de nieuwe situatie tot onoverkomelijke problemen uitgegroeid zijn.

Met elkaar bespreken

Vaak bellen mensen met de vraag hoe ze de het beste de problemen bespreekbaar moeten maken met de buren zonder dat het escaleert. Beterburen adviseert: 

1. Ga niet naar de buren als je boos bent. 2. Zorg er eerst voor dat je je problemen duidelijk en feitelijk kunt formuleren. Let daarbij op wat er gebeurt, wat dit met je doet en wat je graag anders wilt zien. 3. Speel het niet op de persoon, maar houdt het bij de klacht. Niet: Je bent een herriemaker, maar: ik kan je muziek horen als je thuiskomt van je werk. 4. Maak duidelijk dat je graag prettig met je buren wilt wonen en vraag of de buur mee wil denken over de oplossing. Vuistregel: doe het zoals jij zou willen dat je buur het bij jou doet.

Het helpt als je elkaar al vaker gesproken hebt. Zo’n eerste kennismakingsgesprekje en elkaar groeten kan een wereld van verschil maken als je overlast met elkaar wilt bespreken. 

 Buurtbemiddelaars

Als het je niet lukt om er samen uit te komen, kun je Beterburen bellen. Beterburen biedt gratis buurtbemiddelaars. Zij begeleiden dit gesprek, waarbij beide buren ondersteund worden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Veel meldingen

“In Amstelland merken we dat er in de afgelopen periode veel meldingen binnen kwamen van mensen die vooral hun verhaal kwijt wilden. Bij de woningcorporatie konden ze niet terecht met deze vorm van klachten. Het gaat namelijk om burenoverlast waar men met een goed gesprek nog zelf mee aan de slag kan. Soms mondt dit uit in een bemiddeling, soms is een advies voldoende”, vertelt Jeanine de Koster, coördinator voor Amstelland bij Beterburen. “Onze bemiddelaars zijn via telefoon en videobellen gewoon doorgegaan met bemiddelen. Iets waar we trouwens heel trots op zijn. Want ook voor hen was het een nieuwe benadering met andere interventies en ondersteuning.”

Maatschappelijk werk

Zaken waarbij sprake is van vereenzaming, mensen die begeleiding nodig hebben of andere zaken waar meer aan de hand is, kunnen in goede samenwerking met andere diensten vaak goed aangepakt of overgedragen worden. Met toestemming van de betreffende bewoner kan overleg gevoerd worden met bijvoorbeeld de wijkagent of een medewerker van zorg en overlast bij de gemeente of maatschappelijk werk. In Amstelland bestaan goede contacten waarbij achter de schermen de mensen zich vol inzetten voor het welzijn van de bewoners. Beterburen is te bereiken via www.beterburen.nl en 085-9022810, keuzetoets 3.