Vertegenwoordigers Polderbaan gekozen voor MRS

Haarlemmermeer – Wil Spaanderman en Jenke Haverhals zijn op maandagavond 19 juni verkozen tot bewonersvertegenwoordigers van de nieuw op te richten Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) als omwonenden van de Polderbaan. De MRS volgt de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op, en moet de stem van omwonenden van Schiphol beter gaan vertegenwoordigen. 

De Maatschappelijke Raad Schiphol gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen om de kwaliteit van de leefomgeving van Schiphol te verbeteren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verplichting om deze adviezen mee te nemen in de besluitvorming rondom de leefomgeving van de nationale luchthaven.

Verkiezingsvergaderingen
De bewonersvertegenwoordigers werden verkozen door kiespersonen die door bewonersorganisaties uit de regio werden afgevaardigd. Per 50 leden konden de bewonersorganisaties één kiespersoon (en daarmee stem) afvaardigen om de vertegenwoordiger van hun regio te kiezen. In totaal worden er tien bewonersvertegenwoordigers gekozen: twee voor iedere landingsbaan van Schiphol, waarbij één vertegenwoordiger het binnengebied van de landingsbaan vertegenwoordigt en de andere het buitengebied. Naast Spaanderman (buitgengebied) en Haverhals (binnengebied) werden eerder al Jan Boomhouwer en Mirella Visser namens de omwonenden van de Aalsmeerbaan verkozen, en Marcel Döpp en Jeroen Wester vertegenwoordigen de bewoners van de Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan binnen de MRS. 

De MRS wordt op 1 juli geïnstalleerd door voorzitter Eddy van Hijum, in aanwezigheid van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de bewonersvertegenwoordigers maken ook maatschappelijke organisaties onderdeel uit van de MRS, en worden zij geadviseerd door experts.

Deze week worden er nog verkiezingsavonden georganiseerd voor de Kaagbaan (20 juni, Leimuiden) en Zwanenburgbaan (22 juni, Zwanenburg). Meer informatie over deze verkiezingsavonden is te vinden op de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Foto: Eddy van Hijum en Jenke Haverhals. (foto aangeleverd).