Verbouwing Oude Veiling pakt duurder uit

Verbouwing Oude Veiling pakt duurder uit

Aalsmeer – De afgelopen maanden is er intensief verbouwd aan De Oude Veiling en nog dagelijks wordt er hard gewerkt om de streefdatum van eind augustus te halen. Tijdens de verbouwing zijn meerdere onvoorziene constructie technische aanpassingen nodig gebleken, zoals het verzwaren van de verdiepingsvloerconstructie ter plaatse van de grote zaal, toneel en entreehal, het herstellen van dragende spantenconstructies, een asbestsanering en aanpassingen aan bestaande onbekende betonconstructies.

Overschrijding maximaal 100.000,-

Waar oorspronkelijk de gedachte van de gemeente was dat de meerkosten voor deze extra constructietechnische aanpassingen konden dekken binnen de begroting, blijkt dat door deze de verschillende extra werkzaamheden leiden tot een overschrijding van het budget. Burgemeester en wethouders verwachten dat deze overschrijding maximaal 100.000 euro gaat bedragen.

Najaarsrapportage

De door Stichting Leefomgeving Schiphol toegekende subsidie betreft een vast bedrag. Navraag bij SLS leverde op dat de stichting geen additionele subsidie verleent voor dergelijke meerkosten. Het college heeft nu de fracties voorgesteld om na afronding van de werkzaamheden de dekking van de feitelijke kosten van de overschrijding te betrekken bij de behandeling van de Najaarsrapportage.

De officiële opening van De Oude Veiling, de ‘Huiskamer van Aalsmeer’, staat gepland voor 15 september 2018.