Tips bij belastingaangifte voor mantelzorgers

De Ronde Venen – Op woensdag 17 maart organiseert Mantelzorg De Ronde Venen in samenwerking met Mantelzorg Vijfheerenlanden een informatiebijeenkomst over de belastingaangifte. De bijeenkomst is voor mensen die iemand in hun omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, een fysieke-, verstandelijke of psychische beperking of hoge leeftijd.

Als u voor iemand zorgt, krijgt u zeer waarschijnlijk met extra uitgaven te maken. Daarom is het belangrijk om te weten wat u wel of niet kunt terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten voor ziekenbezoek, hulpmiddelen, etc. Voormalig belastinginspecteur Jaap Post geeft allerlei tips bij het doen van de belastingaangifte.

Daarnaast kunt u tot uiterlijk 10 maart uw vragen mailen naar: info@mantelzorgvhl.nl. Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur, anoniem beantwoord. Inloggen kan vanaf 19.20 uur. Deelname is gratis. Aanmelden: info@mantelzorgvhl.nl. o.v.v. naam, telefoonnummer en woonplaats. Na aanmelding krijgt u uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de deelnamelink. U krijgt zo nodig telefonische hulp als u er niet uitkomt.