Nieuwe inrichting voor parkeerterrein Dreef

Aalsmeer – Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school Triade aan de Dreef, de inrichting van het Hornmeerpark en de ontwikkeling van het VVA terrein gaat de gemeente het parkeerterrein aan de Dreef en het entree van het zwembad herinrichten. Hier wordt heel binnenkort, volgens de planning begin september, mee aangevangen. 

Bestraten en riool

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit betratings- en rioleringswerkzaamheden en het vervangen van de lichtmasten. De parkeervakken worden opnieuw ingedeeld, het fietspad wordt voorzien van rood asfalt en er komt een fietsbrug nabij het buurthuis. De bereikbaarheid naar en van het Hornmeerpark en de toekomstige school wordt hiermee vergroot. Aannemingsbedrijf Van Raaijen Infrastructuur uit Almere gaat de werkzaamheden uitvoeren. 

Uitvoering in fases

Het project vindt gefaseerd plaats. In de eerste fase wordt een deel van het groen verwijderd en het parkeerterrein wordt gedeeltelijk opengebroken. In de tweede fase wordt het gedeelte rond het buurthuis (VVA-terrein) en de entree van het zwembad aangepakt. Gedurende de uitvoering is het parkeerterrein gedeeltelijk afgesloten. De toegangsweg naar het zwembad is beperkt bereikbaar. De aannemer zorgt voor de toegankelijkheid door onder andere loopplanken. 

Periode

De werkzaamheden duren tot en met december, behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden.

Verkeershinder

Het parkeerterrein is gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden, inclusief verminderde bereikbaarheid van het parkeerterrein wordt middels bebording aangegeven.

Foto: Het parkeerterrein aan de Dreef. De opknapbeurt is geen overbodige luxe. Het wegdek is slecht met diverse kuilen en gaten. Ook de parkeerstrepen zijn vaag.