Start baggeren vaarweg Amstel 

Regio – Provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven om in april op twee plekken te starten met het baggeren van de Amstel. Tussen de Tolhuissluis en Vrouwenakker wordt met een kraan vanaf een ponton op het water gebaggerd. Tegelijkertijd wordt met een kraanschip verschillende ondiepe punten tussen Uithoorn en Amsterdam weer op diepte gebracht. Dit onderhoud is nodig zodat dat de Amstel voor de beroepsvaart en recreatievaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft.

Planning 
De baggerwerkzaamheden vinden plaats van april tot augustus 2024. 

  • In april wordt tussen Uithoorn en de Berlagebrug (Amsterdam) met behulp van een kraanschip gebaggerd bij een aantal knelpunten voor de scheepvaart. 
  • Van april tot en met mei wordt vanaf een ponton met een kraan de vaarweg over de hele breedte van de rivier tussen de Tolhuissluis en Vrouwenakker gebaggerd. 
  • In juni en juli wordt vanaf een ponton gebaggerd over de hele breedte van de rivier tussen Vrouwenakker en Uithoorn. 

Weinig hinder 
Er wordt gebaggerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig hinder opleveren voor de directe omgeving. Tijdens de werkzaamheden kan recreatie en scheepvaart gewoon gebruik maken van de Amstel. Zij dienen wel veilige afstand te houden van de werkzaamheden en de schepen die de bagger (naar verwachting twee keer heen-en-weer per dag) verschepen via de Amstel, Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen.