Rijnland opent meldpunt voor rivierkreeften

Regio – Rijnland heeft, in samenwerking met waarneming.nl, een online meldpunt geopend waarop mensen eenvoudig kunnen melden dat ze een rivierkreeft hebben gezien. Op deze manier kan iedereen helpen om gegevens te verzamelen. Het waterschap en samenwerkingspartners gebruiken deze informatie om maatregelen te nemen om verdere verspreiding van uitheemse rivierkreeften te voorkomen.

Uitheemse rivierkreeften zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkwamen. Ze worden sinds eind vorige eeuw in Nederland gezien en ze voelen zich hier goed thuis. In het gebied van Rijnland komen vooral rode Amerikaanse rivierkreeften voor. In het najaar trekken sommige beesten over land naar nieuwe leefgebieden en vallen ze op als ze met hun scharen omhoog op een fiets- of wandelpad staan.

Schade door graven en grazen

Rivierkreeften leven van kleine waterdiertjes en waterplanten. Ze grazen de bodem kaal door waterplanten op te eten en kapot te knippen. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Ze graven in waterbodems, oevers en dijken. Het is kostbaar voor waterschappen en terreineigenaren om dat te herstellen. De rivierkreeften hebben bijna geen natuurlijke vijanden en planten zich razendsnel voort. Daardoor neemt hun aantal snel toe.

Melden van belang

Om maatregelen te kunnen nemen, is het voor het waterschap en de samenwerkingspartners belangrijk om inzicht te hebben in waar rivierkreeften voorkomen. Door de samenwerking met waarneming.nl kunnen mensen eenvoudig een melding maken. Dat kan via de website of via een speciaal ontwikkelde app. 

Heeft u een rivierkreeft gezien? Op Rijnland.net/rivierkreeften is meer informatie te vinden over rivierkreeften en het belang van de meldingen. Er staat ook een link naar de app. Op die manier is het nog eenvoudiger om onderweg een melding te doen.