Op weg naar slim en schoon vrachtvervoer

Regio – Meer vervoer over het water, vrachtwagens en binnenvaartschepen op waterstof en bloemen die met 1.000 kilometer per uur langs de snelweg suizen. De provincie onderzoekt, test en betaalt mee aan slimmer en schoner vrachtvervoer in Noord-Holland. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “Het wordt steeds drukker op onze wegen. Tot 2040 komen er minimaal 230.000 woningen en 200.000 banen bij in Noord-Holland. Om te voorkomen dat we met zijn allen stil komen te staan werken we aan slimme, schone en veilige alternatieven voor het wegverkeer. En dus ook voor het vrachtverkeer.”  

Vervoer over water

Meer vrachtvervoer over water betekent minder vrachtwagens op de weg. De provincie beheert 250 kilometer vaarweg. “We hebben een ‘blauwe golf’ die ervoor zorgt dat binnenvaartschepen vlot langs bruggen en sluizen kunnen. En in Alkmaar betalen we mee aan de aanleg van een haven met keerkom bij bedrijventerrein Boekelermeer”, vervolgt Olthof.

Waterstof en elektriciteit

Als er meer vrachtwagens en binnenvaartschepen waterstof of elektriciteit gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen zoals scheepsdiesel, scheelt dat heel veel herrie en uitlaatgassen. De provincie ondersteunt de ontwikkeling van waterstoftankstations in Noord-Holland. En via MRA-Elektrisch betaalt de provincie mee aan laadstations op bedrijventerreinen. 

Cargoloop

Op veelgebruikte vrachtroutes kan de cargoloop een alternatief zijn voor de vrachtwagen. De cargoloop is een vacuümbuis, waarin goederen met 1.000 kilometer per uur stil en schoon verplaatst worden. De provincie werkt mee aan onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n cargoloop. Er wordt gedacht aan een tracé dat parallel loopt aan de A4 waarbij de bloemenveilingen van Naaldwijk en Aalsmeer met Schiphol worden verbonden.

Stimuleren bewust reisgedrag

Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. “Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z’n allen stil. Het moet dus anders. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen”, besluit Olthof.