NSGK zoekt helpende handen voor collecte

Aalsmeer – NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, houdt van 12 tot en met 17 november haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Aalsmeer en Kudelstaart. Helpt u/jij mee? Met een paar uur van uw tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Volwaardig leven

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag spelen, naar school en sporten, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden, zoals iedereen. Met wat extra aanpassingen en begeleiding is er heel veel mogelijk. NSGK helpt bijvoorbeeld met aangepaste speelplaatsen. Zodat ze met hun beperking toch gewoon mee kunnen doen.

Meehelpen

Collecteert u mee voor kinderen met een handicap? Het kost maar een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of familieleden die ook mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! 

Voor aanmelding of informatie kan contact opgenomen worden met Ton Harte, Ophelialaan 197, bereikbaar via: a.g.n.harte@gmail.com en 06-53263531.

Vrijwilligers en donateurs

NSGK komt al ruim 68 jaar op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks ondersteunt de stichting projecten waarmee duizenden kinderen en jongeren worden geholpen. Dat kan dankzij vrijwilligers en donateurs, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. 

Voor meer informatie kan ook de website bezocht worden: www.nsgk.nl.