Nieuwe lichting leescoördinaten

Amstelland – Dertien leerkrachten van tien basisscholen uit de regio hebben woensdag 16 november het certificaat Leescoördinator van de landelijke cursus Open Boek ontvangen. Deze cursus wordt georganiseerd door gecertificeerde bibliotheken, in dit geval de Bibliotheek Amstelland. De avond werd druk bezocht door de directeuren, cursisten en andere geïnteresseerden.

Een leescoördinator is voor een school die structureel aan leesbevordering wil werken onmisbaar. Zij/hij draagt zorg voor verschillende basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Uit onderzoek is gebleken dat met een gerichte inzet op leren lezen, begrijpend lezen en leesbevordering zeker 95% van alle kinderen het vereiste leesniveau kan behalen.

“Een collega vroeg mij voorafgaand aan de cursus, vier bijeenkomsten alleen over lezen, is dat niet veel? Zeker niet, we hebben heel veel geleerd over leesbevordering en werkvormen. Waaronder ook hoe we het leesbeleid binnen school kunnen versterken”, aldus een van de deelnemers.

De leescoördinator vervult niet alleen uitvoerende taken op het gebied van leesbevordering, maar heeft ook taken rond planning en beleid. Zonder een leescoördinator blijft leesbevordering op scholen vaak steken op het niveau van leuke, maar incidentele activiteiten. De bibliotheek ondersteunt de leescoördinator bij de uitvoering van het leesplan, het opnieuw inrichten van de schoolbibliotheek, het aanschaffen van een aantrekkelijke collectie of het ontwikkelen van passen leesbevorderingactiviteiten. In maart 2017 organiseert de Bibliotheek Amstelland weer een cursus Open Boek.