Nieuwe burgemeester moet daadkrachtig zijn!

Aalsmeer – Inwoners van de gemeente vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester zich richt op alle inwoners, een goed en integer bestuurder is en zorgt voor openbare orde en veiligheid in alle wijken en kernen van de gemeente. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête voor de profielschets van de burgemeester.

Verbindend 

In totaal hebben 143 inwoners de enquête ingevuld. Als voornaamste eigenschappen gaven zij aan dat de burgemeester zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar moet zijn, verbindend, boven de partijen, daadkrachtig en standvastig. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in de concept profielschets.

Mensgericht

De gemeenteraad zoekt een burgemeester die Aalsmeer laat bloeien en aandacht heeft voor álle inwoners. De burgemeester is mensgericht, benaderbaar en daadkrachtig. Hij of zij is zichtbaar aanspreekbaar en voelt zich bovenal ‘Aalsmeerder’. 

Raadsvergadering

Op maandag 15 oktober bespreekt de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering de profielschets met de commissaris van de Koning, de heer Remkes. Daarna wordt de vacature voor de burgemeester van Aalsmeer opengesteld. De raadsvergadering is te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terugkijken: Livestream vergadering Geïnteresseerd? De bijeenkomst is openbaar. Inwoners zijn als toehoorders van harte welkom om de bijeenkomst op de publieke tribune bij te wonen. Aanvang is 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.