Nieuw programma Oranje Fonds: De Verschilmakers

Regio – Het Oranje Fonds is op zoek naar lokale sociale initiatieven die graag meer jonge vrijwilligers aan hun organisatie willen verbinden. Het Fonds start een nieuw programma genaamd ‘De verschilmakers: jong-sociaal-oranje’, voor organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen. 

Er is plek voor 25 deelnemers die drie jaar lang ondersteuning, begeleiding en een financiële bijdrage krijgen om jongeren, in al hun diversiteit, te bereiken en bij hun werk te betrekken. Aanmelden kan tot 30 mei via oranjefonds.nl/de-verschilmakers-jong-sociaal-oranje. Het programma bestaat onder meer uit werksessies, netwerkbijeenkomsten en individuele coaching en begeleiding. Deelnemende organisaties leren van elkaar, van jongeren, en van organisaties die veel ervaring hebben op dit gebied. Daarnaast krijgen deelnemers financiële ondersteuning voor ontwikkeluren (maximaal 35.000 euro per jaar). Om in aanmerking te komen voor deelname is het belangrijk dat de sociaal-maatschappelijke organisaties actief zijn binnen het werkterrein van het Oranje Fonds. Hun activiteiten moeten uitsluiting tegengaan en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook ruime ervaring met de inzet van vrijwilligers en een sterk lokaal netwerk zijn vereisten.

Kennis overdragen

Het is de bedoeling dat de deelnemers, nadat ze hun eigen organisatie hebben versterkt, hun kennis overdragen aan vijf andere lokale sociale initiatieven. Dat gebeurt via de zogenoemde train-de-trainer methodiek. Zo ontstaat een olievlek die ervoor zorgt dat steeds meer organisaties ertoe in staat zijn jonge vrijwilligers te betrekken.

Maatschappelijke diensttijd

De verschilmakers is een programma dat aanvullend is op het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Jongeren die daaraan meedoen ontdekken hun talenten terwijl ze tegelijkertijd vrijwillig iets goeds doen voor een ander. De verschilmakers wordt mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.