entrees van Aalsmeer groener

Meedenken over profiel nieuwe burgemeester

Aalsmeer – Wat voor type burgemeester willen inwoners? Dit najaar start de werving voor een nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets waarin de gemeenteraad aangeeft welke eigenschappen en vaardigheden de nieuwe burgemeester moet hebben. De raad wil ook graag van inwoners horen wat voor soort burgemeester Aalsmeer nodig heeft.

Inloopochtend

Inwoners kunnen van 10 tot en met 22 september via de gemeentelijke website aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. Daarnaast is er op zaterdag 22 september een inloopochtend in het gemeentehuis waarin inwoners hun stem kunnen laten horen.

De gemeenteraad neemt de reacties van inwoners mee in de profielschets die de raad op 15 oktober in een extra raadsvergadering bespreekt met de commissaris van de Koning, de heer Remkes. De gemeenteraad stelt de profielschets die avond ook vast.

Daarna wordt de vacature opengesteld en zal de vertrouwens-commissie de selectieprocedure doorlopen. Iedere fractie draagt een raadslid voor de vertrouwenscommissie voor. In de raadsvergadering van 27 september benoemt de raad de leden van de vertrouwenscommissie.

Naar verwachting vindt de installatie van de nieuwe burgemeester plaats in april 2019.