Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart opgericht

Regio – Het is genoegzaam bekend dat de omgeving van de luchthaven Schiphol veel hinder ondervindt van het vliegverkeer. Vooral Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel zijn het kind van de rekening met name vanwege het groeiend gebruik de laatste jaren van de Aalsmeerbaan als start- en landingsbaan. Dat heeft op het gebied van leefbaarheid en wonen grote consequenties voor de ongeveer 60.000 inwoners in de zuidoosthoek.

De overlast van het vliegverkeer beperkt zich echter niet tot een plaatselijk gebeuren, maar krijgt zelfs een landelijk karakter. Dat blijkt uit de recente oprichting van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Een initiatief van zes bewonersorganisaties rond de zes luchthavens die zich hierin hebben verenigd. Daaronder ook die in Uithoorn. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat.

Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen. Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto. In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

Men wil geen groei

Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor uitbreiding van het aantal vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak. Als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken gevlogen.

In het zuiden van het land hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet alleen henzelf, maar ook het toerisme in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei te wachten. Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het klimaat.

Landelijk protest

Als de groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels tenietdoen. Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid door het land. Na het zomerreces zullen de verenigde bewonersgroepen eisen en voorstellen presenteren aan regering en parlement.