Pleidooi gemeente voor minder overlast Schiphol

Aalsmeer – In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op 23 april heeft de gemeente  een oproep gedaan om het aantal starts en landingen op luchthaven Schiphol per jaar niet boven de 400.000 tot 410.000 totaal te laten uitkomen en gevraagd is om volledige stilte tussen 23.00 en 07.00 uur. Aalsmeer is de enige gemeente in Nederland die overlast ondervindt van drie start- en landingsbanen van Schiphol waardoor het boven Aalsmeer in de praktijk zelden of nooit stil is. “Voor onze inwoners is het wakker worden in de nacht, het soms dagen achter elkaar geen rustig moment ervaren, het niet normaal een gesprek kunnen voeren in de tuin en het letterlijk ziek worden van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen de concrete situatie waarin zij leven. Het wakker worden van een vliegtuig in de nacht is alleen te voorkomen als er in het geheel niet meer wordt gevlogen in de nacht. Gedeeltelijke nachtsluiting lost het probleem niet op. Ook van 1 vliegtuig in de nacht worden veel mensen wakker en, ongeacht het tijdstip waarop dat gebeurt, als je wakker wordt is er sprake van slaapverstoring”, aldus de gemeente in het schrijven.

De bestuurders geven in de brief aan dat niet alle inwoners tegen vliegen zijn. Een groot deel van de inwoners is zelfs financieel afhankelijk van de luchthaven. Echter, zo stelt de gemeente: “De afgelopen jaren is het aantal vluchten enorm toegenomen. In sommige gevallen volgen de vliegtuigen elkaar elke 50 seconde op. Als het niet de Aalsmeerbaan is, of de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting, dan is het wel de Kaagbaan waarvandaan de vliegtuigen in een korte bocht over Kudelstaart vertrekken.” 

Slimmer, stiller en schoner

De gemeente laat verder weten de plannen die er liggen om stiller te gaan vliegen met belangstelling te volgen. Maar, zo wordt realistisch vastgesteld: “Het ‘uitsmeren’ van overlast over een groter gebied en de inzet van stillere vliegtuigen gaat onze inwoners in het zogeheten binnengebied rond Schiphol zeker op korte- en middellange termijn niet voldoende helpen. Stillere en schonere vliegtuigen zijn voorlopig nog (verre) toekomstmuziek. Geluidoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen zullen daardoor niet op korte termijn afnemen.”

De gemeente wijst de leden van de Eerste en Tweede Kamer ook op de verschillende gedane studies waarin aangetoond wordt dat een vermindering of bevriezing van het aantal vluchten niet hoeft te leiden tot een verslechtering van de economie. “Het MKBA rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft, uit juli 2021, toont aan dat het van belang is om slim en economisch interessante vluchten te gaan uitvoeren. Alleen op die manier kan de, ook door het kabinet gewenste, balans tussen de leefbaarheid en gezondheid van de omgeving en een economisch rendabele luchthaven voor Nederland worden hersteld.” 

De gemeente doet tot slot het verzoek om met het aan- of toepassen van regelgeving er voor te zorgen dat het aantal starts en landlingen op luchthaven Schiphol in totaal niet boven de 400.000 à 410.000 per jaar uitkomt. “Dat aantal noemt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat na de rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) zela als zijnde het gevolg van de uitspraak van de rechter. “En idealiter daalt het aantal starts en landingen naar 375.000 per jaar, zoals genoemd in het MKBA rapport van CE Delft, waarbij in alle gevallen in de tussen  23.00 en 07.00 uur niet meer gevlogen mag worden.” De gemeente besluit de brief over de toekomst van Schiphol met de zin: “Voor de inwoners van Aalsmeer geldt in elk geval: het moet en kan slimmer, stiller en schoner.”

Foto: www.kicksfotos.nl