Praten over nieuwe woonvisie Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Op maandag 6 mei kan door jong en oud worden gepraat over de nieuwe woonvisie van Aalsmeer en Kudelstaart.  De bijeenkomst is in zalencentrum ’t Baken en begint om 19.00 uur. Elke inwoner van de gemeente is van harte welkom. Aanmelden is verplicht. Dit kan door het sturen van een e-mail naar wonen@amstelveen.nl.

De gemeente Aalsmeer heeft net als veel andere gemeenten beperkte ruimte om extra woningen te realiseren. In het streven om ondanks de groeiende behoefte aan woningen een gebalanceerde gemeente te blijven, wordt een woonvisie 2024 -2030 opgesteld. Een eerste voorlopige versie van de visie wordt nu ter consultatie aangeboden aan de inwoners, de gemeenteraad en andere belangrijke partijen.

Groei naar 40.000 inwoners

Aalsmeer en Kudelstaart zijn prettig om in te leven en te wonen. Er is een mooie mix van bedrijvigheid, verschillende dorpse kernen en lintbebouwing. Goed verbonden met de stad en met de rest van de wereld, maar zonder het eigen karakter te verliezen. Tot en met 2030 worden naar verwachting ongeveer 2.000 woningen toegevoegd. Dit betekent dat Aalsmeer de komende jaren groeit richting de 40.000 inwoners. 

Huisvesting is belangrijk puzzelstuk

De vraag binnen veel woonsegmenten is ondertussen hoog. Inwoners wachten steeds langer op een sociale huurwoning, en jongeren en starters hebben veel moeite om een huur- of koopwoning te vinden die bij hun inkomen past. Overigens vormt huisvesting bij bredere, maatschappelijke uitdagingen een belangrijk puzzelstuk tot de oplossing. Denk hierbij aan de vergrijzing; een passende woonruimte is een belangrijke voorwaarde om tot een hoge leeftijd comfortabel thuis te blijven wonen. 

Denk en praat mee!

Wil jij ook over deze en andere onderwerpen graag meedenken? Kom dan naar de bewonersavond op 6 mei aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur in wijkcentrum ’t Baken aan de Sportlaan. De gemeente geeft een korte presentatie over de conceptversie van de woonvisie, waarna er in kleine groepjes verder wordt gepraat. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en koekjes. Iedereen is welkom, zowel jong als oud. Juist omdat wonen voor starters een belangrijke onderwerp is, roept de gemeente met name jongeren op om over dit onderwerp mee te denken. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via wonen@amstelveen.nl.