IVN-vogelexcursie Den Treek

Regio – IVN De Ronde Venen organiseert op zaterdag 2 maart een vogelexcursie naar het Landgoed Den Treek. Landgoed Den Treek is een groot gebied met bossen, natuur, landbouw en heide. Het landgoed beslaat bijna 2200 hectare. In Den Treek gaat de droge natuur van de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug geleidelijk over in de natte natuur van de lagergelegen Gelderse Vallei. Daardoor zijn er diverse leefgebieden en bijbehorende vogelsoorten te zien. Vogels die we hier tijdens een wandeling kunnen zien zijn o.a. de spechten (misschien de zwarte), Kuifmees, Raaf, Sijs, Boomleeuwerik, Kruisbek, Boompieper, Houtsnip, Roodborsttapuit, Tapuit, Paapje, Goudhaan, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Wespendief, Boomvalk en in de winter wellicht de Klapekster. Ook de Vogeltrektelpost het Hazewater bevindt zich op het heidegebied naast het Vogelwater en hier worden regelmatig interessante vogelsoorten op doortrek gemeld. Zeker op het gebied van roofvogels kan je nog wel eens een mooie vogel tegenkomen.

De excursie vindt plaats in Den Treek bij Leusden. We verzamelen om 09.00 uur op het parkeerterrein bij de begraafplaats in Wilnis. Je kunt ook op eigen gelegenheid gaan. Verzamelen om 09.45 uur bij de parkeerplaats aan de Treekerweg 1, 3931 MJ  Woudenberg. Deelname is gratis. Aanmelden via de website van IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/natuuractiviteiten/op-zoek-naar-de-specht-2-maart.

Wil je alvast een kijkje nemen in Den Treek: https://player.vimeo.com/video/558575833?autoplay=1&title=0&autopause=0.