Schoolatletiekdag

Toch renovatie van de atletiekbaan!

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders wil de atletieksport behouden in Aalsmeer en daarom is een nieuw voorstel naar de gemeenteraad gemaakt om renovatie van de baan in de Sportlaan toch uit te laten voeren. Vorig jaar werd besloten tot uitstel om alle kosten nog eens op een rij te zetten. Er zijn onderzoeken gedaan en financieel is een en ander bekeken.

Alsnog afzien van de renovatie van het atletiekcomplex zou betekenen dat het gebruik hiervan binnen afzienbare termijn beëindigd zou moeten worden en betekent dus ook het einde van de atletieksport in Aalsmeer en dat willen de bestuurders, die sporten hoog in het vaandel hebben staan, niet. Het college is bereid om iets meer dan 500.000 euro extra uit te geven aan de renovatie van de atletiek en om ruimte te creëren voor uitbreiding van het naastgelegen tennispark van All Out.

Krediet onvoldoende

Vorig jaar eind juni heeft de gemeenteraad besloten om een functionele renovatie van de atletiekbaan uit te voeren in combinatie met de bouw van een nieuw clubgebouw voor atletiekvereniging AVA. Hiervoor is toen in totaal 920.000 euro aan krediet ter beschikking gesteld. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat de kredietomvang om verschillende redenen onvoldoende is. Er zijn (bodem)-onderzoeken verricht en deze hebben uitgewezen dat de constructielaag onder de huidige atletiekbaan niet herbruikbaar is. Het asfalt en de onderlaag moet volledig verwijderd worden en opnieuw, met nieuwe drainage, aangelegd, c.q. opgebouwd worden.

Er wordt voorgesteld om een andere toplaag voor de atletiekbaan toe te passen dan oorspronkelijk was voorzien. De nieuwe keuze vergt een hogere investering, maar is duurzamer en leidt tot lagere onderhoudskosten. Aanvullend heeft AVA verzocht om de verouderde buitenverlichting te vervangen. De meerkosten hiervan zijn begroot op 288.000 euro.

Uitbreiding tennisbanen

Een bedrag van 164.500 euro is verder extra nodig voor de bouw van het nieuwe clubgebouw met douche- en kleedruimten en een berging voor het materiaal. De grootte hiervan was geraamd op 100 vierkante meter, maar er is circa 150 vierkante meter nodig. Het nieuwe clubgebouw komt op een andere plek bij de baan, zodat tennisvereniging All Out de mogelijkheid krijgt om twee buitenbanen te realiseren voor haar groeiende ledenaantal. Ook de sloop- en verwijder-kosten waren vrij laag ingeschat, de raming was 10.000 euro, maar hiervoor blijkt zo’n 50.000 euro nodig te zijn. Met het bestuur van AVA is overigens de afspraak gemaakt dat het bestaande clubgebouw pas gesloopt wordt als de nieuwe douche- en kleedruimten in gebruik genomen kunnen worden.

Buitencomplexen

Al met al leiden deze nieuwe ramingen tot investeringskosten die in totaal 512.500 euro hoger zijn dan in 2016 werd voorzien. Met de renovatie van het complex Sportlaan 43 zijn alle buitensportcomplexen in de gemeente weer voor langdurig gebruik geschikt. Vorig zijn namelijk de sportparken Hornmeer en Calslagen en de handbalvelden naast sporthal De Bloemhof gereconstrueerd en/of waar nodig gerenoveerd.

Planning

De planning is om de aanbesteding van de atletiekbaan en de douche- en kleedruimten in het vierde kwartaal van dit jaar te starten, zodat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019 kunnen beginnen. In dat geval kunnen de werkzaamheden voor de atletiekbaan tijdig, voor de natte herfstperiode, worden afgerond. De bouw van de nieuwe douche- en kleedruimten zou medio 2019 kunnen worden afgerond. All Out overweegt om hierop vooruitlopend reeds één tennisbaan aan te leggen in het verlengde van de huidige tennisbanen op het terrein voor het bestaande clubgebouw van AVA.

De atletiekvereniging heeft overigens ook zelf diverse activiteiten ontplooid voor een financieel aandeel ter behoud van de atletieksport in Aalsmeer.

Vergadering

Over de renovatie wordt voor het eerst gesproken in de gecombineerde vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur op dinsdag 16 oktober. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Als nodig wordt het onderwerp nogmaals op de agenda van de commissie in november (27e) gezet.