College stemt in met principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten

Uithoorn – ‘Onder de Banken C.V.’ wil aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel huisvesting realiseren voor 200 arbeidsmigranten die bij bedrijven in De Kwakel en Uithoorn werken. Deze plannen passen bij het vastgestelde beleid in dit gebied. Het college van Burgemeester en Wethouders staat dan ook positief tegenover het initiatief van vier lokale ondernemers en wil onder voorwaarden meewerken.

Samen voor kwaliteit

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is schaars. Ook in Uithoorn zijn meerdere ondernemers op zoek naar goede huisvesting voor hun arbeidsmigranten. De gemeente heeft deze ondernemers gestimuleerd om samen te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting met gedegen beheer. Vier grote glastuinbouwbedrijven – Hedera Plant, Heemskerk Plant, HPD Potplanten en Van Rijn Roses – hebben de krachten gebundeld en ‘Onder de Banken C.V.’ opgericht. Bij deze bedrijven werken ongeveer 240 arbeidsmigranten. De huisvesting is bedoeld voor deze werknemers. Het plan is om op de kleine, oudere kwekerij aan de Dwarsweg 18 appartementen van maximaal 3 lagen hoog, een beheerderswoning en bijbehorende voorzieningen te realiseren. Voor het beheer van de locatie hebben de ondernemers een ervaren specialist aangetrokken, die de taal van de arbeidsmigranten en de omwonenden spreekt. De plannen voor de huisvesting willen de ondernemers in nauw overleg met de omgeving van de locatie uitwerken.

Uitwerking onder voorwaarden

Dat is direct één van de voorwaarden die het college aan de verdere uitwerking van het initiatief stelt: zorgvuldige aandacht voor communicatie en participatie. Verder vindt het college het belangrijk dat de huisvesting goed in de omgeving past. En dat er goede afspraken worden gemaakt en vastgelegd over kwaliteit, beheer, toezicht en registratie. Uit het onderzoek van de Rekenkamer is namelijk duidelijk geworden dat deze afspraken belangrijk zijn. Bij de uitwerking, realisatie en het beheer wordt verder rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen, waaronder het advies aan de Tweede Kamer van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Voor de realisatie van de plannen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.