Blijdschap bij AVA slaat om naar teleurstelling

Aalsmeer – Van de blijdschap bij Atletiek Vereniging Aalsmeer van 2 jaar geleden, toen de Aalsmeerse gemeenteraad akkoord ging met het voorstel van toenmalig wethouder Sport, Gertjan van der Hoeven, voor renovatie van de atletiekbaan aan de Sportlaan en een nieuw clubgebouw dichterbij de baan, is inmiddels niets meer over. Dit besluit leek in één keer een einde te maken aan een jarenlange periode van nauwelijks onderhoud aan de atletiekbaan én ruimte vrij te maken voor tennisvereniging All Out, die op de plek van het huidige AVA clubgebouw zo spoedig mogelijk twee extra tennisbanen wil aanleggen.

Baanontwerp

Nadat op 30 juni 2016 de gemeenteraad positief had besloten, duurde het echter negen maanden voordat de gemeente een projectleider had gevonden die de uitvoering van dit project kon leiden. Zes maanden na zijn komst en vele gesprekken met AVA, en later met All Out, bleek deze externe kracht nagenoeg niets tot stand gebracht te hebben. Vanaf begin september 2017 ging een nieuwe, wel daadkrachtige projectleider, gesteund door een kundig team, pas echt met dit project aan de gang.

Mede doordat AVA samen met de Atletiek Unie een baanontwerp en met een eigen architecte een clubgebouwontwerp inbracht, kon snelheid worden gemaakt. Helaas kwam ook aan het licht dat de oorspronkelijke begroting met enkele stelposten en aannames voor baanrenovatie,  nieuw clubgebouw en sloop oude clubhuis van 920.000 euro niet meer toereikend was.

Meer geld nodig

Tegenvallers zijn met name de onnodig opgelopen kosten van voorbereiding, de onderlaag van de baan uit 1985 die volledig moet worden vervangen, de kosten van aannemers die inmiddels explosief zijn gestegen en de extra kosten voor verwijdering van het asfalt om uitbreiding van twee buitenbanen door tennisvereniging All Out mogelijk te maken. Volgens recente berekeningen is er circa 500.000 euro meer nodig, waarmee de gemeenteraad uiteraard eerst akkoord moet gaan.

Dossier speelt al sinds 2015

Het vorige college van burgemeester en wethouders besloot in februari 2018 om de extra kredietaanvraag pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen. Begin juli deelde de nieuwe wethouder Sport, Robbert-Jan van Duijn, aan de besturen van All Out en AVA mee dat het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders besloten heeft om het benodige extra krediet niet in de Lentenota van 12 juli op te nemen, maar pas ná het zomerreces aan de gemeenteraad voor te leggen. Politiek gezien wellicht begrijpelijk, maar voor AVA en All Out is het meer dan teleurstellend dat in dit dossier – dat al sinds 2005(!) speelt – niet wordt doorgepakt.

Bittere pil

Omdat de baanrenovatie alleen in de zomermaanden kan worden uitgevoerd, leidt dit uitstel er mogelijk toe dat de inmiddels onveilige atletiekbaan niet meer in 2019 kan worden gerenoveerd, maar dat dit zal worden doorgeschoven naar 2020. Een bittere pil voor de 300 leden van AVA, de deelnemers aan loopclinics en baanwedstrijden, de vele basisschool kinderen die jaarlijks meedoen aan de schoolatletiekdag en die hun sportdagen bij AVA op de ateltiekbaan houden en de leerlingen van het Wellantcollege die in de  lente en zomer hun sportles op het AVA-complex krijgen.

Uiteraard is ook All Out over dit uitstel hevig teleurgesteld, omdat ook de uitbreiding van hun tennispark nu opnieuw vertraging op loopt.

AVA wil graag aan deze uitbreiding meewerken, maar kan pas – met hulp van Rabobank en NOC/NSF – de fondsenwerving voor een nieuw clubhuis opstarten, na een tweede positief besluit door de Aalsmeerse Gemeenteraad over de atletiekbaanrenovatie.