Bijeenkomst ‘Samen sneller duurzaam’

Aalsmeer – Vanavond, dinsdag 30 oktober, komt Marjan Minnesma van Urgenda naar Aalsmeer om daar te vertellen over het belang van een meer duurzame wereld om ons heen. We zitten in een belangrijke overgang waarbij grote knelpunten, of noem het uitdagingen, aan de orde zijn. Eén van de belangrijkste daarvan is wellicht wel de klimaatverandering.

Hoe zorgen we er voor dat dit binnen de perken blijft en dat de aarde niet meer dan 1,5 graden opwarmt zodat de gevolgen nog te overzien zijn. De energietransitie waarbij we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is cruciaal. En daarbij komt in Nederland ook het probleem dat we hebben met de gasproductie in Groningen.

Kortom, hoe gaan we dat als samenleving aanpakken. We staan voor belangrijke beslissingen en velen houden zich daar intensief mee bezig. Bijvoorbeeld de commissie duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente en de werkgroep gasloos Aalsmeer. Zij organiseren deze avond en hebben Urgenda uitgenodigd om te komen spreken. 

En in het verlengde van het verhaal van Marjan zal de werkgroep gasloos Aalsmeer haar plannen voor de komende tijd hier in Aalsmeer uit de doeken doen. Kortom, een unieke gelegenheid om op een positieve wijze naar deze problematiek te kijken en ideeën op te doen om samen sneller duurzaam te worden. 

Dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.