Balanced approach procedure Schiphol: een goede eerste stap

Regio – Op dit moment doorloopt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de “Balanced Approach procedure Schiphol”. Deze procedure is verplicht nu het ministerie het aantal vliegbewegingen op Schiphol, en daarmee de geluidshinder, wil verminderen. De gemeente Uithoorn heeft een zienswijze op de procedure gegeven. Wethouder Ferry Hoekstra (Woonomgeving, Schiphol): “In onze reactie laten we de minister weten dat we blij zijn met het plan voor minder vluchten. Het is wat ons betreft een goede tussenstap. Maar voor onze inwoners is er meer nodig. Om precies te zijn moet het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan drastisch naar beneden. Dat is de enige manier om de onevenredig grote overlast voor onze inwoners te verminderen.”

Overlast
Dat de Zuidoosthoek te maken heeft met onevenredig veel overlast is bekend, ook in Den Haag. Maar helaas heeft dit nog niet geleid tot concrete maatregelen die de overlast voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel verminderen. Hoekstra: “Sterker nog, de overlast is alleen maar toegenomen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat 75% van de adressen die recht hebben op nadeelcompensatie voor te veel luchtvaartgeluid binnen onze gemeentegrenzen liggen. De oorzaak van dit alles is de scheefgroei op de Aalsmeerbaan. Deze baan moet eigenlijk zo min mogelijk worden gebruikt, omdat het gebied dat dicht bij de luchthaven ligt dichtbevolkt is. Helaas is de praktijk anders. Het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan is sterk toegenomen en het aantal vluchten op de Kaagbaan (primaire baan) juist afgenomen. Deze scheefgroei moet opgelost worden. En wij denken dat daarvoor meer nodig is dan nu wordt voorgesteld. Het aantal vluchten moet niet alleen verminderen, deze krimp moet ook vooral op de Aalsmeerbaan worden gerealiseerd.”

Fors
Een fors standpunt, dat de gemeente niet voor niets heeft. Wethouder Hoekstra: “De gevolgen van de scheefgroei zijn groot. Doordat het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan is toegenomen, zijn er minder rustmomenten overdag en duren de piekmomenten in de vroege ochtend en avond langer. Wij hebben de minister dan ook gevraagd om te kiezen voor het maatregelenpakket dat de overlast voor onze inwoners het meest vermindert. En verdere stappen te ondernemen om de scheefgroei op de Aalsmeerbaan aan te pakken. Dat neemt niet weg dat we als gemeente blij zijn met het voornemen tot krimp en de minister steunen in de aanpak die daarvoor nodig is. Wij zien het als een tussenstap naar een broodnodige brede verbetering van de leef kwaliteit voor onze inwoners.”