Aardbeienbrug wordt in ere hersteld met replica

Aalsmeer – De Aardbeienbrug op de Uiterweg is op dit moment in slechte staat. Om deze reden is begin dit jaar de onderkant van de brug al extra versterkt. Maar dit is op termijn niet voldoende. Het college heeft daarom besloten de vervanging van de Aardbeienbrug in de planning naar voren te halen en de brug volgend jaar te vervangen. 

“Hoort bij Aalsmeer”

Wethouder Robert van Rijn: “Een markant beeld als de Aardbeienbrug hoort bij Aalsmeer. Daarom heeft het college ervoor gekozen om de bovenbouw van de brug te vervangen door een replica. Daarnaast is het belangrijk dat de vervanging van de brug nu in één keer grondig gebeurt en dat we een goede toekomstbestendige brug krijgen waar we weer jaren veilig gebruik van kunnen maken.”

Dialoog met raad en bewoners

Voor het besluit van het college om te kiezen voor een replica bovenbouw is een dialoog gehouden met de gemeenteraad. Alle fracties gaven aan te willen kiezen voor deze variant van het in ere herstellen van de Aardbeienbrug. Ook heeft het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Lokale Erfgoedcommissie en de Klankbordgroep Bruggen Uiterweg meegewogen in de beslissing.

Planning

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Eerst wordt het ontwerp uitgewerkt en daarna volgt het vergunningstraject. Het streven is om in de eerste helft van 2019 de brug te vervangen. Meer weten over de verschillende werkzaamheden in Aalsmeer? Kijk op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering.