Aansluiting met Ringdijk 2e Bedijking krijgt al vorm

Amstelhoek. In september is door de provincie vervolg gegeven aan de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe verkeersrotonde tussen Fort Amstelhoek en het Esso tankstation. Tevens voor de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg tussen wat nu de Mijdrechtse Zuwe is (voormalige N201) en de Ringdijk 2e Bedijking. De contouren van het tracé zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Er zijn bomen en struiken gerooid, een fors pakket ‘zettingszand’ (voorbelasting) is gestort en er zijn zware (witte) zandzakken geplaatst op de plek waar de rotonde moet komen. Een en ander om de ondergrond goed te laten inklinken alvorens er een weg met een rotonde kan worden aangelegd die niet meer of nauwelijks verzakt. Het project vormt in feite de definitieve afronding van het Masterplan N201 met een betere aansluiting op de route tussen De Hoef/Nieuwveen en de N201 vice versa. Amstelhoek profiteert daar ook van doordat te zijner tijd uitsluitend bestemmingsverkeer naar die plaats en het centrum van Uithoorn via de Prinses Irenebrug gaat. Dat betekent al met al een rustiger verkeersbeeld. Maar zover is het nog niet want de inklinking van de ‘venige’ ondergrond duurt wel meer dan een jaar. Daarna kunnen het wegtracé en de rotonde pas worden aangelegd. Dat zal rond voorjaar 2016 gebeuren als het meezit. Meer hierover leest u in de krant van a.s. woensdag.