Zorgen bij gemeente over verwerking restafval

Aalsmeer – Ook de gemeente Aalsmeer houdt de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) nauwlettend in de gaten. De gezamenlijke Meerlanden-gemeenten hebben Amsterdam, eigenaar van het AEB, in een gezamenlijke brief verzocht garanties te geven voor de verwerking van het huishoudelijk restafval in de regiogemeenten. Deze toezegging is gedaan, waardoor de gedeeltelijke sluiting van het AEB dus vooralsnog geen effect heeft op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk restafval in Aalsmeer.

Bedrijfsafval

De situatie heeft, zo laat het college in een schrijven weten, wel effect op de verwerking van bedrijfsafval in de regio. Dat wordt opgehaald door commerciële inzamelaars. Eén grote inzamelaar in Aalsmeer brengt het bedrijfsafval naar het AEB, dat dit echter niet langer verwerkt. De gemeente Amsterdam heeft er samen met provincies en omgevingsdiensten voor gezorgd dat het bedrijfsafval tijdelijk gestort kan worden op twee locaties elders in Nederland. Een derde locatie wordt besproken.

Op 7 augustus hebben de regiogemeenten in een gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven en andere belanghebbenden nadrukkelijk verzocht om regie te voeren op het capaciteitstekort van afvalverwerking in Nederland dat door de problemen bij het AEB is ontstaan. De staatssecretaris heeft een importplafond ingesteld voor buitenlands afval. Dit houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten voor de verbranding van buitenlands afval in Nederland.

Glas, papier en gft

De Meerlanden-gemeenten vinden de situatie zorgelijk en willen dat er goede, tijdige maatregelen worden getroffen om ophoping van afval in de openbare ruimte te voorkomen. Er is vrijwel dagelijks overleg met de gemeente Amsterdam dat een noodplan ontwikkelt voor het geval het AEB zijn verplichtingen niet kan nakomen. De situatie heeft overigens geen gevolgen voor de inzameling en verwerking van glas, papier, plastic verpakkingsmateriaal, metaal/blik en drinkpakken (PMD) en groente, fruit en tuin-afval (GFT).