3 Buslijnen verdwijnen na komst Amsteltram

Uithoorn – Met de komst van de nieuwe Amsteltram per 21 juli verdwijnen de drie buslijnen 347, 348 en 358. Hierdoor moeten reizigers verder lopen of fietsen om bij het OV te komen. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is dat geen goed nieuws. Dat was voor de 23-jarige Kimberly van Hattem de reden om een petitie te starten, die inmiddels meer dan 5000 keer is ondertekend. “Een petitie heeft altijd zin”, reageert Rick de Vries, woordvoerder van Connexxion. “Het is een signaal van de samenleving, maar ik weet niet of het kans van slagen heeft. Voor de meeste mensen is de tram een prima oplossing. Het is een betere verbinding en de reistijd is sneller. We proberen het OV zo efficiënt mogelijk in te richten en dan gaan we niet parallel twee vervoersmiddelen inzetten.”

De tram stopt op drie locaties bij Het Spoorhuis in Uithoorn centrum, bij het busstation en Aan de Zoom. Buslijn 174 krijgt een nieuwe route en rijdt via de wijk Zijdelwaard richting het ziekenhuis en busstation in Amstelveen. Deze bus is geen gelede bus van achttien meter, maar wordt een kleinere variant van dertien meter. “We hebben de route veranderd, maar dat is inderdaad niet voor iedere straat een oplossing. Er zijn richtlijnen dat er binnen een cirkel van maximaal achthonderd meter een R-net/HOV-halte moet zijn.” Zelfs als daaraan voldaan wordt, is dat voor ouderen een behoorlijke afstand.

In de mobiliteitsvisie van de gemeente Uithoorn staat dat het de wens is om Uithoorn voor iedereen goed bereikbaar te houden en dat er aandacht zal zijn voor het voor- en natransport van de Uithoornlijn, dus misschien kunnen bewoners nog steun van de gemeente verwachten. Binnenkort wordt er een kaart gepubliceerd op de website van Connexxion waarop te zien is hoe de definitieve situatie gaat worden.