Zorgen over nieuw woon-zorgcomplex in Meerwijk

Uithoorn – In Meerwijk-west wordt het voormalige gezinsvervangend tehuis voor jongeren omgebouwd tot een woon-zorgcomplex voor ouderen met dementie. Uit een analyse uit 2022 blijkt dat er in de Meerwijk en in De Kwakel samen tot 2030 behoefte is aan zo’n honderd plekken voor deze doelgroep. Met de bouw van 42 wooneenheden komt dit complex daaraan tegemoet. De ouderen krijgen een eigen studio van circa dertig tot vijftig vierkante meter, maar verder leven ze vooral samen. Om dit te realiseren zal het huidige gebouw gesloopt worden en wordt er een nieuw gebouw neergezet bestaande uit drie lagen.

Bezwaren
Bewoners van de Harlekijneend schrokken enorm van dit voorstel. Hun tuin grenst aan het perceel van het toekomstige woon-zorgcomplex. “Het is een mooi initiatief”, zegt Jacqueline Biesaart woensdag tijdens de commissievergadering, “maar we maken ons grote zorgen over de hoogte van het nieuwe gebouw. Dat is nu tweeënhalve meter en wordt straks negenenhalve meter. Dat heeft effect op de lichtinval, maar ook onze privacy is in het geding.” Ook buurman Wil van Dijk spreekt zijn zorg uit. “Zo’n gigantisch gebouw pas niet in een bestaande woonwijk.” Verder wijst hij op het aantal geplande parkeerplaatsen. “Drieëntwintig plaatsen is te weinig voor 52 bewoners, hun familie, werknemers en vrijwilligers.” De bewoners pleiten voor een minder hoog gebouw en vragen het zover mogelijk naar het westen te plaatsen.

Behoefte
Volgens wethouder Ferry Hoekstra mag vastgoedontwikkelaar Gaudium Uithoorn BV bouwen binnen het bestemmingsplan. Eigenlijk zou er gebouwd mogen worden tot een hoogte van achtenhalve meter, maar een meter hoger wordt gezien als een geringe afwijking van het bestemmingsplan en kan met een kruimelgevallenregeling goedgekeurd worden. Of de omwonenden schaduwhinder zullen ondervinden, moet nog worden onderzocht, maar de wethouder voorziet niet echt problemen. Zo nodig kan er misschien een beetje geschoven worden met de bebouwing. Ook denkt hij dat het parkeren geen problemen zal opleveren. De wethouder wijst erop dat er behoefte is aan deze woonvorm, juist op wijkniveau, zodat ouderen kunnen doorstromen van hun reguliere woning naar een woning waar zorg wordt aangeboden. Daan Noordanus (VVD) vraagt zich af of deze ouderen gebruik gaan maken van een huisarts gekoppeld aan het woon-zorgcomplex of dat er meer druk op de Uithoornse huisartsen komt, maar volgens de wethouder komen er vooral lokale ouderen te wonen en zullen zij hun eigen huisarts behouden.

Ontmoetingsruimte
Zowel Shaunie de Zanger (DUS!) als Marga Moeijes (PvdA) willen graag weten of er gesproken is over een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de Meerwijk. Volgens Moeijes is dit een uitgelezen kans om zo’n ontmoetingsruimte vorm te geven. Wethouder Hoekstra geeft aan daarover gesproken te hebben met huurder Kloek Zorg BV, maar dat het geen optie is. “Door de specifieke doelgroep kan er geen vrije inloopruimte komen voor de buurt. Dat gaat ten koste van de zorg die verleend moet worden.” Volgens Moeijes is het juist voor mensen met dementie van belang om sociale interactie te hebben met de buurt. Misschien kan er een afgesloten ruimte komen, kleinschalig en in overleg te gebruiken. Tijdens de gemeenteraadvergadering 21 december zal verder gedebatteerd worden over het woon-zorgcomplex, ook omdat nog niet alle stukken compleet zijn. Noordanus vraagt voor de bewoners op de publieke tribune tot wie zij zich kunnen wenden met hun zorgen. De wethouder koppelt hen aan de projectleider. De sloop van de bestaande bebouwing zal beginnen in het tweede kwartaal van 2024. Verwacht wordt dat de oplevering eind 2025 zal plaatsvinden.