Bewoners Beatrixlaan zijn beleid EH zat!

Uithoorn – Een aantal bewoners is het beleid van wooncorporatie Eigen Haard (EH) spuugzat. Ze zijn boos, teleurgesteld en letterlijk en figuurlijk ziek vanwege de schandalig slechte woonomstandigheden waarin zij verkeren. Geen wonder, want de huizen staan al sinds begin 2013 op de nominatie om te worden gesloopt omdat renovatie niet meer zinvol is.

Sloop zou eind 2016 plaatsvinden waarna nieuwbouw zal volgen. Maar kennelijk is dat op de lange baan geschoven, ondanks de gedetailleerde uitleg en planning die de afgelopen jaren tijdens bijeenkomsten met de bewoners zijn besproken. Het is bij woorden gebleven want van daden tot op heden geen spoor.

Schimmel op de wanden

Nu wonen ze in vermolmde en vochtige huizen met schimmel op de wanden waarin je een bajesklant nog niet in zou willen onderbrengen. Investeren in nieuwe spullen of inrichting doen de bewoners niet omdat ze niet weten wat hen boven het hoofd hangt. Ze hebben het gevoel dat ze door Eigen Haard en de gemeente aan hun lot worden overgelaten aangezien er maar niets gebeurt. “De een verwijst naar de ander en wij zijn de dupe daarvan”, laat één van de bewoners weten.

Commotie
De bewoners van de Beatrixlaan kregen tijdens een informatiebijeenkomst op 27 januari 2015 in het Alkwin Kollege nog eens te horen dat hun straat zou worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. “Wij vragen bij de gemeente dan een vergunning aan om te mogen slopen. Daar komt een datum uit. Zodra wij dat weten informeren wij u en vanaf dat moment bent u urgent woningzoekende. U valt als huurder onder het sociaal statuut en wij gaan dan met u kijken of er een passende woning voor u is”, aldus senior medewerker ‘woonservice’ Hennie Lodeweges van Eigen Haard toentertijd. Er is voor de bewoners van de Beatrixlaan voor zover bekend nooit een vervolg aan gegeven.

In juni 2015 kregen alle bewoners van de Bewonerscommissie een brief met de mededeling dat zij er uiterlijk april 2016 hun huis uit moesten waarna verdere uitleg van Eigen Haard zou volgen… Het bericht zorgde voor veel commotie. Er zou voor vervangende woonruimte worden gezorgd. Sommige bewoners hebben dat niet afgewacht en hebben zelf actie ondernomen om te verhuizen maar niet iedereen kon zelfstandig een geschikte woning vinden. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder na de geplande sloopdatum, maar veel bewoners zitten nog altijd in hun ‘sloopwoningen’. In de rij bevinden zich inmiddels zeven anti-kraakwoningen. Met het najaar en de winter voor de deur geen prettig vooruitzicht. Vervolg woensdag in deze krant.