Wijzen uit ’t Oosten: “Blijf van onze evenementen af”

Aalsmeer – De Wijzen uit ‘t Oosten hebben een actie opgezet op Facebook. Dit team, dat al vele jaren met groot plezier deelneemt aan de Pramenrace, komt op voor alle evenementen in Aalsmeer. Het nieuwe evenementenbeleid, dat overigens nog officieel vastgesteld moet worden door de gemeenteraad (26 mei), stelt strenge regels en eisen aan evenementen. Zodanig dat er evenementen in gevaar komen en dreigen te verdwijnen.

In de inleiding van de nota Evenementenbeleid schrijft de gemeente dat de rijke evenemententraditie van groot belang is voor de sociale samenhang in het dorp en dat de waardering van inwoners hoog is voor de evenementen, evenals voor alle vrijwilligers die dit jaarlijks organiseren. “Dat maakt het wonen in Aalsmeer zo leuk”, aldus opgenomen in de nota. De gemeente geeft verder aan trots te zijn op het grote evenementenaanbod. “Evenementen zijn belangrijk voor Aalsmeer vanwege hun recreatieve functie en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Aalsmeer en versterken het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.”

Echter, de soberheid loert om het hoekje. In de nota wordt voorgesteld om evenementen te gaan beoordelen op basis van een breder risicoprofiel. Ook de leges worden aan dit profiel gekoppeld. Bovendien staat veiligheid hoog op de agenda. Begrijpelijk, maar de doelstelling van de gemeente om een goede balans te creëren tussen de pijlers levendigheid en gezelligheid tegenover leefbaarheid en veiligheid lijkt niet gehaald te worden.

De strenge regelgeving lijkt de overhand te krijgen. En dit is De Wijzen uit ‘t Oosten in het verkeerde keelgat geschoten. En met hen velen, de actie op Facebook is al liefst 984 keer gedeeld. De tekst luidt: “Blijf met je handen van onze evenementen af! Steeds vaker lezen wij dat organisatoren van een Aalsmeers evenement bemoeilijkt worden door onze ambtenaren uit Amstelveen. Dit moeten wij als Aalsmeerders niet meer tolereren. Like en deel dit bericht en kom in actie anders zijn wij over een paar jaar ook zo’n saai dorp als Amstelveen.”

De actie is ook opgepakt door de Amstelveense media. AmstelveenZ schrijft: “Diverse Aalsmeerders zijn de bemoeizucht van Amstelveense ambtenaren bij lokale festivals meer dan zat en hebben een actie opgezet omdat zij vrezen dat diverse traditionele Aalsmeerse evenementen kopje onder gaan aan regels en voorwaarden. Sinds de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is er uit Aalsmeer veel onvrede over de regelzucht van Amstelveen.”

Overigens komt deze klacht niet alleen uit Aalsmeer, zo is ook te lezen op AmstelveenZ: “Maar ook organisatoren van Amstelveense evenementen klagen steen en been over de opstelling van de gemeente en het collegebeleid. Het Amstelveense college van B&W heeft juist vermindering van regels in het beleid staan, maar in de praktijk blijkt daar nog maar weinig van terecht te komen. Het organiseren van een festival of evenement, vaak opgezet door vrijwilligers met de beste bedoelingen, is nauwelijks nog te doen door de vele regels en verplichte (veiligheids)-kosten die organistoren moeten maken.”

Tijd voor actie, gezamenlijk misschien. Niet alleen ambtelijke samenwerking, maar ook samenwerking tussen inwoners van Aalsmeer en Amstelveen om evenementen te kunnen behouden! Zou mooi zijn, toch? In ieder geval kan in Aalsmeer het tij nog gekeerd worden. Daarbij is steun nodig van de gemeenteraad, die uiteindelijk de beslissing neemt over het evenementenbeleid. In een brandbrief aan de gemeenteraad vandaag, donderdag 19 mei, in de krant doet het bestuur van de Feestweek een oproep: “Laat de Feestweek voor 10 duizend unieke bezoekers behouden blijven! Gemeenteraad, ga niet akkoord met de evenementennota van het College van B&W en ambtenaren.” Het wordt vast weer een volle raadzaal volgende week donderdag 26 mei als het evenementenbeleid ter vaststelling nog een laatste keer besproken wordt…