Wickelhofpark in gedrang door plan Oosterland

Mijdrecht – Op dinsdag 9 mei zijn belanghebbende bewoners uitgenodigd voor een inloopavond over het nieuwe bouwproject Oosterland/Tuinderslaan in Mijdrecht en de wijziging van het bestemmingsplan. De bijna 800 woningen aan de Oosterlandweg zullen op een relatief klein stuk grond tegen de grens van het Wickelhofpark aan worden gebouwd, met een ontsluiting van de nieuwe wijk voor wandelaars en fietsers midden door het losloopgebied voor honden. Christa Boer, woonachtig in de wijk Twistvlied vindt het niet zo’n geslaagd plan: “In 2017 heeft de gemeente de Ronde Venen samen met bewoners een Groenbeleidsplan 2017-2040 opgesteld. In dit beleidsplan wordt het Wickelhofpark als groene parel geoormerkt en wordt een ambitie uitgesproken om de natuurwaarde van het park te versterken. Daarnaast staat in de groenambities dat er behoefte is aan uitbreiding van het losloopgebied voor honden. Dit losloopgebied wordt door veel mensen uit de gemeente De Ronde Venen bezocht, en is een bekende en rustgevende vrijplaats voor mens en dier. Met de uitzichten op de dijk en de belendende grasvelden voelt het Wickelhofpark ook echt als een natuurparel.”

Het is voor bewoners uit de omgeving van het Wickelhofpark dan ook verwonderlijk dat de projectontwikkelaar een woonomgeving schetst voor de wijk Oosterland waar de omgeving van de 750 nieuwe woningen wordt geïntegreerd met de natuurlijk omgeving van het Wickelhofpark. Voor de huidige bewoners rondom het park is het bouwproject eerder een bedreiging voor de natuurlijke uitstraling die het park nu heeft. Het is te verwachten dat de bouw een negatieve impact zal hebben op de flora en fauna in het park. Daarnaast wordt het nu veilige losloopgebied voor honden straks een onderdeel van de ontsluiting van de nieuwe wijk. 

Bijna 800 woningen

Met bijna 800 verwachtte nieuwe woningen is er tevens een redelijke kans dat er ook honderden auto’s bijkomen in het reeds autorijke Mijdrecht. Deze zullen vermoedelijk grotendeels via de Oosterlandweg of de dr. J. Van der Haarlaan rijden om bij de dorpskern te komen. Voor beide wegen geldt al dat zij druk zijn en dat er veel overlast is van te hard rijdend verkeer. De projectontwikkelaar heeft berekeningen laten maken van de toename van de verkeersdruk op het wegennet van Mijdrecht. Dat deze verkeersdruk niet tot problemen voor het bestaande verkeer zal leiden is begrijpelijk, maar bewoners aan de Oosterlandweg of dr. J. Van der Haarlaan zullen wel degelijk meer overlast gaan ervaren. Een goede analyse van de impact van dit extra verkeer via deze twee wegen voor de huidige bewoners is op zijn plaats. 

Christa Boer: “Als bewoner van Mijdrecht ben ik blij dat de gemeente haar best doet om nieuwe woningen te bouwen. Het is echter jammer dat zij haar eigen ambities rondom natuur en verkeersoverlast maar beperkt respecteert. Een extra groenstrook tussen de nieuwe wijk Oosterland en het Wickelhofpark, en snelheid remmende maatregelen op de twee toegangswegen richting de dorpskern zou al een mooie stap zijn om de huidige bewoners tegemoet te komen. In juni 2023 ligt het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan ter inzage en kan worden gereageerd op de aangekondigde wijzingen van het bestemmingsplan.”