Wethouder Hoekstra laat geluid Uithoorn en De Kwakel horen

Uithoorn – De reservering voor de parallelle Kaagbaan komt te vervallen. Dat heeft Minister Harbers maandag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Rijsenhout. Wethouder Hoekstra was namens de gemeente Uithoorn bij deze bijeenkomst aanwezig om het geluid van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel aan de minister en de aanwezige pers te laten horen. 

“En dat was een genuanceerd geluid,” legt wethouder Hoekstra uit. ”We zijn niet voor of tegen de reservering, maar we zijn wel op zoek naar maatregelen die de hinder in Uithoorn en De Kwakel drastisch verminderen. Sterker nog, we vinden dat iedere maatregel en ontwikkeling voor Schiphol moet leiden tot minder hinder voor de Zuidoosthoek. Keer op keer blijkt dat deze hoek met onevenredig veel overlast te maken heeft. Maar geen van de maatregelen die tot nu worden voorgesteld, heeft het gewenste effect. Dat moet veranderen. En daarvoor heb ik bij de minister nogmaals om aandacht gevraagd.”

Woningbouw

Door het schrappen van de reservering voor de tweede Kaagbaan krijgt Rijsenhout weer perspectief en wordt ontwikkeling weer mogelijk. Woningbouw kan daar deel van uitmaken.  De tweede Kaagbaan is echter ook een van de mogelijke oplossingen om de overlast in Uithoorn en De Kwakel te verminderen. Pas als de Kaagbaan vol zit of niet kan worden gebruikt, komt de Aalsmeerbaan in beeld. Dat is zo bedacht om de dichtstbevolkte gebieden die dichtbij Schiphol liggen, zoals de Zuidoosthoek, te beschermen.  

Wethouder Hoekstra: “Helaas is de praktijk anders: het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan is sterk toegenomen. Het aantal vluchten op de Kaagbaan (de primaire baan) is juist afgenomen. Het idee dat vooral de start- en landingsbanen gebruikt moeten worden die de minste hinder voor de omgeving opleveren, komt onvoldoende van de grond. Een tweede Kaagbaan had hier verandering in kunnen brengen: er zouden dan immers meer vluchten op de Kaagbanen kunnen starten en landen. De minister is zich hiervan bewust en stipte dit punt ook aan in zijn speech.”