Wethouder Hazen over parkeren in Uithoorn

Uithoorn – In de Parkeervisie Uithoorn legt het college uit hoe zij de komende jaren wil omgaan met de parkeergelegenheid binnen de gemeente. Vijf vragen over de Parkeervisie aan wethouder Jan Hazen (mobiliteit en infrastructuur):  “We moeten keuzes maken. Daarom roepen we inwoners en ondernemers op om hun mening te geven over de plannen.”

Wat is de Parkeervisie Uithoorn?
In de Parkeervisie van gemeente Uithoorn staan de plannen voor parkeren in de komende jaren. Daar horen twee documenten bij met voorwaarden en regels voor de uitvoering van nieuwbouw en transformatie: het bestemmingsplan parapluplan parkeren en de beleidsregels parkeernormen.

Waarom is een Parkeervisie nodig?
Er komen steeds meer huizen, bedrijven, bezoekers en reizigers in onze gemeente. En dus groeit de behoefte aan parkeerplekken, voor auto’s én voor fietsen, scooters en dergelijke. Maar meer parkeeerbehoefte mag niet ten koste gaan van andere dingen. Zoals veiligheid, groene ruimte en toegankelijkheid. Onze gemeente moet fijn blijven om te wonen, te werken en te verplaatsen. 

Is er een parkeerprobleem in Uithoorn of De Kwakel?
Op een aantal plekken Uithoorn en De Kwakel is parkeren al lastig. Zeker direct in de eigen straat. Als we niets doen, wordt dat op bepaalde plekken onacceptabel. Bijvoorbeeld in het Dorpscentrum Uithoorn, bij  het busstation Uithoorn (en straks tramstation) en bij nieuwbouwprojecten.

Wat wil de gemeente met de plannen bereiken? En hoe willen ze dat doen? 
We willen de veiligheid en bereikbaarheid in de gemeente behouden, ondanks de groeiende parkeerbehoefte. Dus moeten we keuzes maken. We kijken daarbij naar alternatieven locaties voor nieuwe parkeerplaatsen. Daarbij stimuleren wij ook andere vormen van mobiliteit zoals autodelen, fietsparkeren, etc. Of slimmer omgaan met de bestaande parkeerplaatsen door een vorm van parkeerregulering te verder uit te werken.

Waarom vraagt de gemeente aan inwoners en ondernemers om te reageren op de plannen?
Vooraf hebben we onderzoek gedaan naar de verwachte groei van de gemeente. En van de parkeerbehoefte. In de Parkeervisie stellen we een aanpak voor om daar zo goed mogelijk aan te voldoen. We willen graag weten wat onze inwoners en ondernemers vinden van die aanpak. Uiteindelijk gaat de Parkeervisie naar de gemeenteraad voor goedkeuring.

Geef uw mening
U kunt tot 24 augustus 2023 reageren op de Parkeervisie, het bestemmingsplan en de beleidsregels. De stukken zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.nl/parkeervisie. Stuur uw reactie naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Of mail hem naar gemeente@uithoorn.nl, met als onderwerp “Ontwerp-Parkeervisie Uithoorn”. Vragen? Bel met mevrouw S.D. Meulenbelt van de gemeente, via het algemene nummer (0297) 513 111.