Schiphol-minister op werkbezoek in Aalsmeer

AalsmeerOp maandag 19 augustus komt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op werkbezoek naar Aalsmeer.

Het doel van het werkbezoek is om in gesprek te gaan over de kamerbrief van 5 juli jl. waarin het kabinet aangeeft dat Schiphol na 2020 in kleine stapjes kan groeien, maar dat die groei niet vanzelfsprekend is. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de nationale luchthaven in ruil wat extra ruimte.

In deze kamerbrief is ook vermeld dat de minister de komende maanden mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector de aanpak voor groei op de middellange termijn uit werkt.

Tijdens het bezoek gaat de minister in gesprek met burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Robbert-Jan van Duijn van Schipholzaken en inwoners en ondernemers uit Aalsmeer.

Het wordt een vrij gesprek, waarbij thema’s aan de orde komen als: wonen en ondernemen nabij Schiphol, geluidbelasting en hinderbeleving, luchtkwaliteit, en mogelijkheden voor compensatie van overlast.