Weetjes over Kudelstaart: De Banken

Kudelstaart – In het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’, dat onlangs verscheen, is veel informatie over de geschiedenis van Kudelstaart te vinden. Zonder direct alle interessante verhalen prijs te geven, besteden we via ‘nu-foto’s’ aandacht aan een of meerdere plekken in Kudelstaart waar iets over te vertellen is. De zogeheten Kudelstaartse weetjes uit ver vervlogen tijden. In een tijd dat mensen wat meer in de buurt blijven is het een idee om je eigen dorp eens wat beter te (ver)kennen.

Neem ‘de Banken’. Een prachtig natuurgebiedje in de Kalslagerpolder dat je bereikt door de Dwarsweg helemaal af te rijden (of wandelen), de Achterweg over te steken en aan het einde de dijk op te gaan. De route naar rechts, de Banken geheten, is alleen voor aanwonenden bedoeld maar tot het bordje ‘eigen weg’ in de berm opdoemt, is het een schitterend weggetje. De moeite waard om het water over te turen en diverse watervogels te spotten.

De Banken is de naam van het waterrijke gebiedje tussen de polder en het Jaagpad dat langs rivier de Drecht voert. Het gebied is alleen per bootje te bereiken en dat geldt ook voor het ‘Beeldeneiland’ dat je ziet als je bovenaan de dijk bent gekomen. Hier woont en werkt beeldend kunstenaar Femke Kempkes. Het is een ludiek stuk land in De Kwakel, want het is geen Kudelstaarts grondgebied.

Een wetenswaardigheid van De Banken is dat het in de oorlog een toevluchtsoord was voor jonge mannen die er niets voor voelden om te werk gesteld te worden in Duitsland. In 1943 werd dat een verplichting voor alle Nederlandse mannen. Meldde je je niet dan kon je op transport gesteld worden. Diverse Kudelstaartse jongens hielden zich schuil bij een van de boerderijen die aan de Drecht lagen. Vanuit Kudelstaart kon je er alleen over het water naartoe. De bezetter kon er niet met een auto heen dus dat waren veilige schuiladressen. Als er sprake was van op handen zijnde razzia’s werd vanuit het verzet een alarmsysteem in werking gesteld; zodoende hoorden deze jongens tijdig dat ze naar elders moesten om zo de adressen aan de Drecht niet prijs te geven.

Een keer waren er geruchten over een razzia die op de boerderij van De Jong aan het Jaagpad zou komen. Zeven mannen vluchtten op een praam de polderslootjes in, tussen de rietkragen. Op hun praam hadden ze een radio en een motorfiets meegenomen… Gelukkig bleef de razzia uit maar er waren wel enkele Duitsers poolshoogte gaan nemen op de boerderij.

Joke van der Zee

(Bron: Kudelstaart in oorlogstijd, tot stand gekomen door J. Buskermolen/Dick van Wees)

De Banken: een natuurgebiedje met aangrenzend boerderijen aan de Drecht. In dit gebied kon je vanuit Kudelstaart niet (en nog niet) met vervoer anders dan een bootje komen. Dat maakte de boerderijen goede schuiladressen.