Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?

Amstelland – Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken: er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig vrij baan te geven. Maar is dat wel de beste oplossing? En mag je daarbij de verkeersregels overtreden? Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat mag niet. Hoe graag je het zogenoemde voorrangsvoertuig (politie- en brandweervoertuigen, ambulances en door de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook ongehinderd wilt laten passeren, je mag daarbij geen verkeersovertreding maken. Het belangrijkste advies is dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijkheid om ruimte te maken. Je kunt ervan uitgaan dat het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

Goed reageren

Hoe je het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Als je op de snelweg rijdt zul je voor een andere oplossing kiezen dan wanneer je op een rotonde rijdt of voor een rood licht staat. Op de website zwaailichtensirene.nl krijg je een aantal handige tips en adviezen voor dit soort situaties. Je kunt hier ook een folder downloaden of filmpjes bekijken waarin diverse verkeerssituaties worden behandeld.

Weten wat je moet doen

De campagnewebsite zwaailichtensirene.nl is ontwikkeld door het ROV Oost-Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met regionale veiligheidspartners. Bestuurders van voorrangsvoertuigen zien vaak onverwacht en ongewenst gedrag van weggebruikers om hen te laten passeren. Daardoor ontstaan er risico’s en gebeurt er sneller een ongeluk. Uit onderzoek onder tweeduizend weggebruikers is gebleken dat zij ook niet weten hoe ze het beste kunnen reageren. Negentig procent gaf aan behoefte te hebben aan meer informatie. De campagne ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ is daarop het antwoord. Na een pilot in Oost-Nederland in 2015 is de campagne nu landelijk uitgerold.