‘Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen’: Nog veel onduidelijkheid

De Ronde Venen – Het raadsvoorstel ‘Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen’ met bijbehorend mobiliteitsplan Vinkeveen Centrum’ is vlak voor het zomerreces van de raadsagenda gehaald. Een meerderheid van de raad steunde het verzoek tot uitstel, dat de fractie van Ronde Venen Belang inbracht. De twee andere coalitiepartijen, VVD en D66, elk met drie zetels, steunden het RVB-voorstel niet. Roger Fernhout (RVB) lichtte het verzoek om uitstel van de bespreking toe.

Kritisch opstellen
Fernhout: “We zijn ruim een jaar onderweg. Er is veel bereikt. Er zijn beslissingen genomen over langslepende en grote dossiers. Ronde Venen Belang kijkt daar ook met veel tevredenheid op terug. Maar wel heeft Ronde Venen Belang bij herhaling aangegeven dat het vaak heel veel was en dat wij ons kritisch zouden blijven opstellen. Voorzitter dat is onze taak, maar dat is ook onze verantwoordelijkheid. Begin juni heeft het college een behoorlijke reeks aan voorstellen over de raad uitgestort. Belangrijke voorstellen met grote impact op de samenleving. Voorstellen die nog geen maand later door de raadsvergadering heen geduwd lijken te worden, tenminste voorzitter, zo voelt dat voor Ronde Venen Belang. Een trein die doordendert.”

Niet alleen applaus
“Het centrumplan Vinkeveen is één van die belangrijke voorstellen die voor ons ligt. Een plan met grote maatschappelijke impact. Veel vragen die zijn gesteld en de beantwoording daarvan heeft minstens het dubbele aan vragen gecreëerd. Voor Ronde Venen Belang bestaat daarom nog steeds veel onduidelijkheid. Ook zien wij uit de samenleving niet louter en alleen maar applausgeluiden. Inwoners maken zich zorgen, zorgen over parkeervoorzieningen, zorgen over de bebouwing en de hoogte daarvan en de voorgenomen mobiliteitsmaatregelen. En zo kunnen we er nog wel een paar noemen. Ook vandaag nog heeft de griffie twee reacties van verontruste bewoners aan het dossier toegevoegd. Een belangrijk signaal is dat de inwoners zich niet goed geïnformeerd vonden en vinden en vaak geen idee hebben wat er nou eigenlijk staat te gebeuren.”

Onverantwoord
Fernhout: “Alles bij elkaar genomen kan Ronde Venen Belang dan ook geen goed onderbouwd besluit nemen en voorzitter, dat is onverantwoord. Onverantwoord omdat we wellicht een mooi plan tekort gaan doen of onverantwoord omdat we wellicht een besluit nemen over punten waar we later heel veel spijt van krijgen. Voorzitter, Ronde Venen Belangheeft het gevoel om door een TGV omvergeblazen te worden, tenminste zo voelt dat. Ronde Venen Belang vraagt dan ook aan uw raad, onze collega’s, om ons de tijd te gunnen dit plan ons beter eigen te maken door in te stemmen met aanhouding van dit voorstel tot na het reces. Dit om uiteindelijk een verantwoord besluit te kunnen nemen, waarbij de insteek altijd is van uitstel moet absoluut geen afstel komen. Voorzitter, zuiverder en integerder dan dit gaat het echt niet worden.”

Onzin
Timo Brockhoff (VVD): “Simpel gezegd: uitstellen is onzin. Dit signaal hebben we niet eerder ontvangen. We hebben goede behandelingen in de commissies gehad. Wij horen wel positieve geluiden.” Joanne Freeve (D66): “Niet wenselijk om uit te stellen. Nu het debat voeren en gewoon behandelen.” Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks) was tegen uitstel. “Heel veel is geen reden om de behandeling niet te doen. De crux van het voorstel is ‘modal shift’. (kortweg: minder ruimte voor de particuliere auto, red.) Het enige dat werkt, is toepassing van het model ‘modal shift’.”

Wim Stam (CU-SGP) wilde het raadsvoorstel wel behandelen in de meningsvormende vergadering om zich eventueel daarna door RVB alsnog te laten overtuigen geen besluit te nemen. Marja Becker (Seniorenpartij): “Wij denken dat we het voorstel op een verantwoorde manier kunnen behandelen.”

Veel onduidelijk
Volgens Melissa Bloem (InwonersCollectief) zou er voor veel inwoners nog veel onduidelijk zijn. Zij steunde het verzoek om de bespreking uit te stellen. Die keus maakte de LeF-fractie ook om later tot een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Jan Rouwenhorst (CDA): “Wij beperken ons tot het proces. Als er zo’n onderbouwd verzoek komt, dan gaan we er niet voor liggen. We staan positief tegenover het voorstel van RVB.” 

Het raadsvoorstel werd van de agenda gehaald met 13 stemmen voor en twaalf tegen. Walter Koornneef (RVB) stemde als enige tegen het verzoek om uitstel van zijn eigen fractie.