VVD wil met Raad in gesprek over koopzondag

Aalsmeer – Sinds december 2014 kent Aalsmeer een koopzondag. De fractie van VVD Aalsmeer agendeerde destijds een motie in de raad om winkelen op zondag mogelijk te maken. VVD Aalsmeer gaf toen aan het belangrijk te vinden inwoners zelf de vrijheid te geven om hun dag in te delen. Ook vond zij het belangrijk dat ondernemers zelf de keuze hadden om hun winkels open te stellen. De gemeenteraad besloot de motie in 2014 aan te nemen.

Vergadering op 27 augustus

Vanaf dat moment is het in Aalsmeer mogelijk om op zondag vanaf 12.00 uur boodschappen te halen. Tijden veranderen. Ondernemers geven in 2019 aan hun winkels graag vroeger te willen openen op zondag. Inwoners geven aan voor het ontbijt graag verse broodjes te halen. VVD Aalsmeer vindt het daarom belangrijk dat er op 27 augustus een openbare vergadering over openings- en sluitingstijden plaatsvindt.

Wens ondernemers en inwoners

“Wat de VVD fractie betreft, is het belangrijk om de openingstijden op de zondag opnieuw onder de loep te nemen. Sommige winkels zijn, tegen de winkeltijdenverordening in, inmiddels al vroeger in de ochtend open gegaan. Uiteraard moeten ondernemers zich wel aan de wet houden. Maar, als de wens van zowel inwoners als ondernemers zo groot is om op zondag eerder open te gaan, dan is het aan de gemeenteraad om opnieuw met elkaar het gesprek te voeren over de openingstijden. Wat de VVD betreft, agenderen we dit onderwerp zo snel mogelijk in de raad.”